Prisjakt
ANNONS från Hylte Jakt & Lantman

Bästa kikarsiktet för olika typer av jakt och behov

Jägare siktar med sitt gevär

Det finns i grunden tre olika typer av kikarsikten. Drevjaktsikten, allround kikarsikten och kikarsikten för vak/pyrsch. Dessa tre har olika egenskaper som passar mer eller mindre bra för de jaktsituationer du ställs inför. Här finner du några enkla tips i valet av bästa kikarsiktet för dig och dina behov. I slutet av artikeln hittar du en tabell med normalvärden för olika typer av kikarsikten samt några termer det är bra att ha koll på i valet av kikarsikte.

Hylte logo

Vår styrka ligger i vår kunniga personal som har lång erfarenhet av det vi säljer. Jakt, fritid och lantbruk har varit vårt fokus sedan 1911. Därför kan du alltid känna dig säker på att du får raka svar från ärlig personal när du handlar hos oss!

hylte-lantman.com

Kikarsikte för drevjakt

Ett kikarsikte för drevjakt ska vara lågförstorande med ett brett synfält. Detta för att du lättare ska fånga viltet med kikarsiktet och samtidigt ha en bra överblick över närområdet. Du behöver på kort tid bedöma ifall det är rätt vilt, finns kulfång eller ifall du har hundförare eller hund nära. Med ett allt för snävt synfält eller för hög förstoring är detta svårt. De drevjaktsikten som har ner mot 1x i förstoring möjliggör skott med båda ögonen öppna och ger dig därmed maximal översikt över situationen. Vid lugnare situationer är det dock en fördel att kunna öka förstoringen och ta skottchanser även på lite längre håll. Tips är att alltid ha sitt sikte inställt på den lägsta möjliga förstoringen, skulle tiden finnas för att öka förstoringen, ta den, men vid snabba situationer hinner du sällan med att minska förstoringen.

Rödpunktsikte

Rödpunktsikten är kikarsikten helt utan förstoring och hårkors. De är specialiserade för drevjakter eller för hundförare för korta håll och instinktivt skytte. De är oftast lätta och robusta, samt att de ger skytten full översyn över situationen och möjliggör skott även i väldigt trånga eller snabba situationer. De har endast en röd eller grön punkt som riktmedel för att distrahera skytten så lite som möjligt. De har heller ingen parallaxproblematik, utan du träffar alltid där den röda punkten pekar. Deras avsaknad av förstoring gör dock dessa olämpliga för håll över 80 meter. Generellt är dessa också billigare än motsvarande kvalitet bland de förstorande drevjaktsiktena.

Kikarsikte för pyrsch/vak

Vid pyrsch eller vakjakt är synfältet inte lika viktigt då du har mer tid att bedöma situationen. Här behöver du tänka mer på förstoringsspannet samt framförallt ljustransmissionen. För att kunna jaga effektivt tidigt vid gryning eller sent vid skymning behöver kikarsiktet vara av god kvalité och ha en hög ljustransmission. Även skärpan och färgåtergivningen underlättar din förmåga att bedöma viltet och situationen. Här kommer framförallt premiumobjektiven till sin fulla potential. För att kunna ta säkra skott på längre håll vill du även ha lite högre förstoring. Dessa kikarsikten är med fördel belysta då detta nästan är nödvändigt vid jakt i ljussvaga situationer. Du ser helt enkelt inte hårkorset mot viltets mörka kropp utan belysning vid gryning/skymning eller nattjakt.

Allround kikarsikte

Det är inom detta segment den nya jägaren bör ta en särskilt titt. Oavsett om du letar efter ett kikarsikte till älgjakten, drevjakten eller vakjakten, men bara önskar ett kikarsikte i garderoben, så finns det ett bra utbud av allround kikarsikten som täcker de flesta situationerna väl. Med en förstoring mellan 2-9x och ett objektiv mellan 44-50mm så klarar du dig fint i de flesta situationerna. Värt att nämna är att de flesta djuren skjuts under 60 meter i lugnt tempo på drevjakter och det klarar man fint med dessa samtidigt som du kan vaka eller pyrscha med det vid ett annat tillfälle.

Olika riktmedel för ditt kikarsikte

De flesta kikarsiktsmodellerna kommer med olika val av riktmedel. Det är en smaksak, så prova dig fram vad som passar dig bäst. Generellt kan man säga att vid snabba jaktsituationer så vill du ha så lite störning som möjligt, medan vid längre avstånd kan vissa riktmedel underlätta ett mer precist skytte, avståndsbedömning, vindjustering etc.

Tänk på vikten!

Fundera även på storleken och vikten på kikarsiktet. Du kommer tillsammans med ditt vapen bära på en ansenlig vikt, så överdimensionera dig inte. Tunga vapen och tung optik kan faktiskt leda till sämre skytte vid rörliga mål utan skjutstöd.

Budget eller premium?

Valet av objektiv är tillsammans med valet av vapen de viktigaste valen du som jägare ställs inför. Din plånbok, vilka typer av jakter du deltar på samt tycke och smak gör detta oftast till ett högst individuellt val. Många älgar har skjutits med öppna riktmedel helt utan objektiv, så fundera vad som passar dina behov och din plånbok innan du fattar ditt beslut. Instegsmodellerna ligger på mellan 4.000-8.000 SEK, mellansegmentet ligger mellan 10.000–20.000 SEK medan premium ligger uppåt 35.000 SEK. Underskatta dock inte optiken, som kanske är det viktigaste hjälpmedlet ute i skogen för säkra skott, och bra optik kostar.

Tabell med egenskaper för olika jakttyper

Värden och termer att ha koll på:

Förstoring

Graden av förstoring som objektivitet möjliggör, där 1x är helt utan förstoring. Ju större är inte alltid bättre, hög förstoring försämrar ljustransmissionen och ger extra tyngd att bära på.

Förstoringsväxel

Anger vilket förstoringsspann kikarsiktet har. De flesta kikarsikten idag har 5-6x, alltså till exempel mellan 2-10x eller 2-12x.

Synfält

Hur mycket du faktiskt ser på 100 meter vid angiven förstoring. Ju högre förstoring ju mindre område ser du. Premiumsikten har generellt ett bredare synfält än budget. Drevsikten har med sin låga förstoring bättre synfält än större kikarsikten även om dagens lågförstorande allround sikten står sig väl här.

Skärpedjup

Djupet i skärpan du uppfattar vid en given förstoring. Lägre objektivdiameter ger högre skärpedjup än högre objektivdiameter. Det gör att du vid 56mm objektiv får leta skärpan mer än vid ett 44mm objektiv, vilket i sin tur möjliggör snabbare skott.

Objektiv

Diameter på linsen längst fram. Grundregeln är ju större ju bättre ljustransmission, men här kan faktiskt din ålder påverka. Enkelt uttryckt så kan en yngre jägare tillgodogöra sig högre förstoring än en äldre jägare. Detta då ögats pupill kan vidga sig mer hos yngre än hos äldre. Så i mörka situationer är lågförstorande kikarsikten med 44-50mm objektiv kan vara mer optimala än högförstorande 56mm objektiv för äldre jägare*. Självklart skiljer sig kvalitén mellan de olika modellerna sig också mycket åt och här får de oftast vad du betalar för.

En ungt öga kan utvidga sig runt 7-8 mm medan ett ädre (över 40) bara kan vidga sig runt 6 mm. Delar du objektivet diameter med förstoringsgraden så får du hur stor pupillen borde vara för att tillgodogöra sig ljuset. En äldre jägare kan med lägre förstoringsgrad alltså jaga gott i mörker med 44mm-50mm objektiv medan en yngre jägare kan nyttja 56mm på högre förstoringsgrader.

Ljustransmission

Hur mycket av ljuset som kikarsiktet släpper fram till ditt öga. Ju högre ju bättre. Premium har över 90% medan budget ligger mellan 80-90%. Vid högre förstoring så blir generellt ljustransmission sämre, detta gäller alla kikare.
Belysta riktmedel: De flesta kikarsikten är idag belysta med en röd eller grön punkt i siktets mittpunkt. Detta ska vara justerbart efter ljusförhållandena. Inom mellansegmentet och premiumsegmentet fungerar dessa både dagtid och nattetid, men kontrollera detta vid instegsmodellerna.

Parallaxjustering

Bara intressant på riktigt långa skotthåll. De flesta kikarsikten är parallaxfria upp till 100m. På betydligt längre avstånd än så kan din träffbild avvika från riktmedlet om du inte har ögat precis centrerat mot objektivet. Därför har kikarsikten anpassade för långhållsskytte (>200m), oftast en parallaxjustering.

ANNONS från Hylte Jakt & Lantman: Innehållet är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Prisjakts-redaktionens åsikter.