Friskrivning och ansvarsbegränsning

Vi vill att du ska kunna lita på innehållet i vår pris- och produktjämförelsetjänst. Därför gör vi alltid vårt bästa för att ge dig så komplett och korrekt information som möjligt. I den här texten förklarar vi att det trots allt kan smyga sig in fel ibland.

Korrekta uppgifter

Vi får produktspecifikationer och annan information från leverantörer, tillverkare, återförsäljare och media. Vi samlar även in den från andra tillgängliga webbplatser. Vår avsikt är att all information på webbplatsen ska vara korrekt och aktuell. Vi kan hur som helst inte garantera att den alltid är tillförlitlig och korrekt.

Varje användare är ansvarig för de egna handlingar som utförs på webbplatsen. Prisjakt försöker, så långt det är möjligt, säkerställa att produkt- och prisinformationen som visas på vår webbplats är korrekt. Vi uppmanar i vilket fall att våra användare alltid på egen hand kontrollerar att priset i butiken är det rätta innan ett köp genomförs. Prisjakt kan inte garantera att någon information är korrekt eller hållas ansvarig för åtgärder som användare har vidtagit baserat på den produkt- eller prisinformation som vi ger. Prisjakt kan inte heller hållas ansvarig för förlust eller skada som har uppstått i samband med avtal som ingåtts med företag som Prisjakt listar.

Om du hittar fel är vi tacksamma om du rapporterar dem till oss så att vi kan rätta till dem eller ta bort dem.

Länkar till externa webbplatser

Prisjakts webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som ägs och drivs av butiker eller andra tredjeparter. Prisjakt kan inte hållas ansvarig för innehållet på dessa externa webbplatser.

Inget erkännande

Vi nämner tredjepartsprodukter och tredjepartstjänster, inklusive varumärken och länkar till butikers webbplatser, enbart för att informera. Det ska inte betraktas som ett erkännande eller en rekommendation av dessa. Att vi använder varumärken och länkar till butiker ska inte förstås som att vi antyder, direkt eller indirekt, att dessa erkänner, rekommenderar eller har något samröre med Prisjakt.

Betalning

Du betalar inget för att använda Prisjakts webbplats och Prisjakt kan inte hållas ansvarig för betalning till en tredjepartsleverantör som du väljer att handla från. Du är själv ansvarig för att betala enligt de villkor som du har gått med på när du ingick avtal med tredjepartsleverantören.

Ansvarsfriskrivning

A. Du förstår och godkänner att:

 1. du använder webbplatsen på egen risk;
 2. produkterna och tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick och i den mån de finns tillgängliga;
 3. med undantag för vad vi uttryckligen tar ansvar för, nekar vi alla garantier av något slag, vare sig om de är tydligt uttryckta eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat av, garantier om värde, lämplighet för ett visst syfte, fackmannamässighet och patenträtt;
 4. allt material som du laddar ner eller på annat sätt tar emot genom att använda webbplatsen görs på egen risk;
 5. du är ensam ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem eller för dataförlust som beror på att du laddat ner material från webbplatsen eller öppnat mejl som vi har skickat;
 6. vi inte tar på oss något ansvar för att information är korrekt, för resultat som du får eller tillförlitligheten i någon information, något innehåll, någon tjänst eller vara som tillhandahålls eller annonseras via webbplatsen eller att innehållet på webbplatsen är tillämpligt, eller lämpligt för användning, på andra platser utanför Sverige; och
 7. inget råd och ingen information, vare sig muntlig eller skriftlig, som du har fått av oss eller på eller genom webbplatsen ska betraktas som en garanti som inte har nämnts i dessa allmänna villkor.

B. Förutom vad som uttryckligen nämns garanterar vi inte att:

 1. produkter eller tjänster motsvarar dina krav;
 2. produkter och tjänster levereras utan avbrott, i tid, säkert eller felfritt;
 3. resultaten som du kan få genom att använda produkter eller tjänster kommer att vara korrekta eller tillförlitliga;
 4. kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du har köpt eller tagit emot genom en produkt eller tjänst motsvarar dina förväntningar; eller att
 5. brister och fel rättas till.

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning som tillåts enligt lag är vi inte ansvariga för några direkta, indirekta, relaterade eller särskilda skador eller följdskador som uppstår på grund av eller i samband med att du använder eller inte kan använda webbplatsen eller produkter eller tjänster som du har köpt eller tagit del av eller meddelanden som du har tagit emot eller transaktioner som ingåtts via tjänsten, inklusive, men inte begränsat till, skador på grund av förlust av vinst, användning, data eller andra immateriella tillgångar, även om en sådan part har underrättats om risken för sådana skador. Om du är missnöjd med våra tjänster eller erbjudanden som tillhandahålls genom webbplatsen, är din enda lösning att sluta använda webbplatsen.

Undantag och begränsningar

Vissa lagstiftare tillåter inte att man utesluter vissa garantier eller begränsar eller utesluter ansvar för relaterade skador eller följdskador. I sådana fall ska vårt ansvar begränsas i så hög grad som lagen tillåter.

Vi finns här!

Om du har frågor, tveka inte att höra av dig!

Besök vårt hjälpcenter
Hör av dig till oss!