Sorterat efter datum
Sorterat efter datum
Gamla omdömen

Omdömen äldre än ett år inkluderas inte i snittomdömet.

2018-08-24
Utnyttjar människor i usla arbetsformer. De tar löpande in praktikanter och får dem att arbeta gratis i flera månader med löfte om anställning som aldrig kommer. Repeteras konstant för att få gratis arbetskraft. Uppmanar till bojkott.