Prisjakt

Hur vi visar omdömen

Vi vill göra dina köpbeslut enklare. Ofta är andra konsumenters åsikter den allra bästa informationen inför ett köp. Därför låter vi användare skriva omdömen på produkter och butiker.

Vi har en omfattande process för att upptäcka falska omdömen. Vi tillåter inte omdömen som skrivs av företag eller av personer med egenintresse i butiken eller produkten. Inte heller får personer som är tätt knutna till den typen av personer skriva omdömen.

Vi tillåter inte omdömen som skrivs i utbyte mot någon slags kompensation.

Hur omdömen skrivs

Vi har tre typer av användaromdömen på Prisjakt.

Produktomdömen
Produktomdömena kan skrivas av användare som är inloggade på Prisjakt.

Butiksomdömen skrivna av inloggade användare
Dessa butiksomdömen kan skrivas av användare som är inloggade på Prisjakt.

Instore-butiksomdömen skrivna vid köp
Dessa butiksomdömen kan skrivas av vem som helst i samband med ett köp i en butik som har integrerat vårt omdömessystem i köpprocessen. Vi markerar dessa omdömen så att de går att känna igen när vi visar dem i våra tjänster.

Hur omdömen publiceras

Produkt- och butiksomdömen som skrivs av inloggade användare publiceras omedelbart. Instore-butiksomdömen som skrivs i samband med ett köp publiceras när användaren klickar på en länk i det bekräftelsemejl som vi skickar till användaren. Instore-butiksomdömen publiceras omedelbart när användaren har klickat på aktiveringslänken. Om användaren aldrig klickar på aktiveringslänken publicerar vi aldrig omdömet.

Användare kan redigera sina egna omdömen när som helst. Redigerade omdömen markeras med redigeringsdatum.

Vi kan använda innehållet i omdömena anonymt för att tolka och sammanfatta innehållet, i syfte att skapa enklare och mer tillgänglig information för våra användare.

Hur omdömen modereras

Prisjakt förhandsgranskar inte omdömen innan de publiceras, men vi kan moderera omdömen när som helst. Vi modererar ett omdöme när en användare flaggar det för moderering eller när vårt automatiska övervakningssystem för omdömen markerar det som misstänkt.

Vi kan komma att granska vissa användare och butiker oftare och manuellt om vi bedömer att det är nödvändigt. Det gör vi när en användare eller butik tidigare har agerat misstänkt eller i strid med våra regler.

När vi modererar kontrollerar vi att omdömen följer våra Regler och riktlinjer för användare, samt gällande lagar. Vi meddelar användare vars omdöme vi raderar. Vi kan även kontakta användare för att be om mindre ändringar om de gör att omdömet följer våra regler.

Redigeringar i redan publicerade omdömen modererar vi på samma sätt som nya omdömen.

Hur länge vi behåller omdömen

Vi visar omdömen tills vi inte längre listar produkten eller butiken. Vi kan även dölja omdömen om de inte följer våra regler. Den användare som har skrivit ett omdöme kan radera det när som helst.

Om en användare har varit inaktiv i över ett år anonymiserar vi omdömet.

Hur vi delar omdömen mellan våra marknader

Ett omdöme som skrivits av en användare i ett land kan publiceras (översatt eller på originalspråket) på Prisjakts tjänster i andra länder. För tillfället finns Prisjakt i – och delar omdömen mellan – Danmark, Finland, Frankrike, Nya Zeeland, Norge, Sverige och Storbritannien. Vi kan komma att finnas på och dela omdömen mellan ytterligare länder i framtiden.

Hur våra stjärnbetyg fungerar

Användare som skriver omdömen sätter även betyg på produkten eller butiken. Betyget består av stjärnor och visas intill omdömet. Vi summerar även dessa betyg och visar som ett totalbetyg i anslutning till produkten eller butiken.

Totalbetyget baseras på omdömen från alla Prisjakts länder. Det betyder att butiker som saknar skriftliga omdömen i ett land ändå kan ha ett totalbetyg.

I totalbetyget för butiker räknar vi bara med omdömen från det senaste året. Vi vill inte räkna med för gamla kundupplevelser. För produkter har vi ingen sådan tidsbegränsning.

Om produkten eller butiken har få betyg, drar vi totalbetyget mot mitten av betygsskalan. Det är alltså inte möjligt för produkter eller butiker att få vare sig högsta eller lägsta totalbetyg om det finns få omdömen. Totalbetyg som är baserade på ett litet antal extrema betyg ger troligen inte en rättvisande helhetsbild av produkten eller butiken. Högsta och lägsta totalbetyg förtjänas först när många användare har sagt sitt.