Mätinstrument

Mätinstrument

Mätinstrument hjälper dig att hitta rätt avstånd mellan borrhålen och gör att plankorna hamnar på rätt nivå. Här hittar du även multidetektorer som visar var träreglar, metallreglar och kablar finns i väggarna.
Mätinstrument hjälper dig att hitta rätt avstånd mellan borrhålen och gör att plankorna hamnar på rätt nivå. Här hittar du även multidetektorer som visar var träreglar, metallreglar och kablar finns i väggarna.