Vindmätare

Vindmätare

Kategorin kan även kallas Anemometer.
Kategorin kan även kallas Anemometer.