Laddstationer

94 produkter

Laddstationer

Laddstationer för elbilar, anpassade för hemmabruk. Här väljer du modell utifrån maxeffekt och laddström, om det ska följa med en kabel och vilken typ av kontakt som finns på bilen. Tänk på att modeller utan medföljande kabel kräver att du köper kabeln separat. Produkter inom denna kategori kan också kallas Laddboxar.