Sorterat efter datum
Sorterat efter datum
Gamla omdömen

Omdömen äldre än ett år inkluderas inte i snittomdömet.

2017-06-21
    K
    Klubba(1 omdöme)
    Mycket populär butik som det ofta är kö till redan vid öppningstid, trots detta får man otroligt bra service i butiken. Har hört att online-kunder ibland ges lägre prioritet, vilket är förståbart. Men i butiken får man klanderfri service även när det är packat med folk, kanon!