Sorterat efter datum
Sorterat efter datum
Gamla omdömen

Omdömen äldre än ett år inkluderas inte i snittomdömet.

2018-01-26
Varning! Svarar ej på telefon eller e-post, Har varit en månad sedan jag lade en beställning och ingenting är levererad.