Prisjakt

Så grillar du säkert i sommar

Lämna aldrig en tänd grill obevakad

Generella säkerhetstips inför grillsäsongen

Oavsett dom föredrar en kolgrill, gasolgrill eller elgrill så ska den kontrolleras för skador innan du kör igång. Ett tips är att vårstäda grillen och samtidigt se över allt så det ser bra ut.

Är det en gammal grill ska du exempelvis kolla så att alla skruvar sitter ordentligt på plats och att botten på grillen är säkert monterad

Underlaget ska vara av ett brandfast material och helst så plant som möjligt. Stenplattor är ett utmärkt val, men det fungerar även bra med packad jord eller sand. Om du inte kan ställa grillen på ett brandfast underlag, exempelvis om man har en altan av trä, ska det finnas en plåt under grillen för skydd.

Detta är speciellt viktigt om man har en bärbar grill med korta fötter då dessa kan bli mycket varma undertill. I värsta fall kan underlaget fatta eld så kontrollera noga vad grillen står på. Det gäller också bord oavsett om de är av trä- eller plastmaterial då båda riskerar att ta skada.

Lämna aldrig en tänd grill utan uppsyn. Det är speciellt viktigt om det rör sig barn eller djur i närheten som riskerar att välta grillen. Det kan också finnas farliga tillbehör i närheten, som en ansluten elgaffel som tänder kolen.

En brandfilt är ett utmärkt säkerhetsredskap som alltid bör finnas i närheten när du grillar. Har du en pulversläckare fungerar det bra till gasolgrillen eller en hink med vatten till kolgrillen.

Ha alltid vatten eller en handsläckare i närheten för att släcka eventuella bränder som kan uppstå. Även en brandfilt är bra att ha om behovet skulle uppstå.

Foto: Adobe Stock © Kalim

Så väljer du rätt grill

Står du i köptankar för en ny grill? Det är inte helt rätt att välja rätt bland de hundratals grillar som finns idag. Ska man välja kol, gasol eller el? Vilka tillbehör är bäst och vilka grillar är populärast? Vi har samlat alla de bästa råden i en praktisk och guidande artikel åt dig.

Här får du tipsen och råden du behöver när du ska köpa en ny grill.

Foto: tab1962, iStock.com

Att tänka på med gasolgrill

Fördelen med gasolgrillar är att du kommer igång snabbt med grillningen. Gasolen gör att du slipper stå och vänta på att kolen ska få den där perfekta, gråa färgen som indikerar att temperaturen är rätt. Men gasol har också en stor nackdel i att det är en brandfarlig gas. Och det gör att du får en hel del att tänka på.

Till att börja med så ska du aldrig använda din gasolgrill i utrymmen med dålig ventilation. Använd gasolgrillen utomhus och kolla färgen på gaslågan. En blågrön låga indikerar att luftflödet runt brännaren är tillräcklig. Är lågan istället gulaktig är temperaturen för låg och din gasolgrill behöver antingen rengöras eller lämnas in på service.

Inför varje ny grillsäsong är det viktigt att kontrollera alla slangar, ventiler och kopplingar. Det får inte läcka gasol eller vara några skador. Alla slangar ska vara fria från heta ytor så att de inte riskerar att skadas. Ett tips är att byta även hela slangar varannat år så att de är garanterat felfria.

Om olyckan skulle vara framme är det bra att ha en grillvante eller handske i närheten. Det gör att du snabbt kan komma åt ventilen och stänga av gasoltillförseln utan att riskera din hand.

Var alltid försiktig när du förvarar gasolen i hemmet. Du får ha maximalt två flaskor i storleken P11. Varje flaska haar en fyllandsvikt på elva kilogram, vilket motsvarar 26 liter gasol. Den maximala gränsen beror på var i hemmet flaskorna förvaras. Du får ha maximalt 60 liter i en enfamiljsfastighet medan flerfamiljsfastigheter har en gräns på under 10 liter.

Gasol är både lukt och färgfri, så en läcka kan vara svår att hitta om inte tillverkaren har tillsatt luktämnen i flaskan. Tacksamt nog är gasol inte farlig i normala mängder. Tänk på att gasol är tyngre än luft och stiger därför inte när den läcker ut. Istället faller den till golvet.

Se till att alla tillbehör som slangar och ventiler är speciellt designade för gasolgrillar. Kolla så att de är SIS-märkta och om du köper en helt ny gasolgrill ska den vara CE-märkt.

Här hittar du alla gasolgrillar på Prisjakt.

Så hanterar du gasolflaskor på rätt sätt

 • Stäng alltid ventilen när du inte använder gasolen
  Så fort gasolflaskan står oanvänd så ska ventilen vara stängd. Det minskar risken för läckage och med det ansamling av gas i stängda utrymmen.
 • Gasolflaskan ska alltid vara stående
  En gasolflaska får inte ligga ner. Oavsett om du använder gasolflaskan, transporterar den eller förvarar den i någonstans säkert så ska den stå upp.
 • Ställ aldrig gasolflaskan under grillen
  Placera den en bit från grillen så att du alltid har enkel åtkomst om olyckan skulle vara framme och du måste stänga ventilen.
 • Kolla efter läckage regelbundet
  Det är enkelt att hitta eventuella läckor. Blanda vatten och såpa i en flaska och spraya på din gasolflaska. Om det finns läckor bildas bubblor där gasen läcker ut.

Det här händer om gasolflaskan blir för varm

Gasflaskor som är varmare än 65 grader riskerar att uppnå farliga nivåer av tryck på insidan. Därför har alla gasolflaskor en säkerhetsventil som öppnas när ett tryck på 25 bar uppnås. Det är därför viktigt att du alltid förvarar och använder dina gasolflaskor på ett sätt som håller dem svala. Undvik att förvara gasolflaskor i direkt solljus, under gasolgrillen, bilen, balkongen eller på andra platser där det riskerar att bli mycket varmt.

Sprängämnesinspektionens författningssamling SÄIFS har klara regler för vad som gäller vid hantering av gasol. Du kan läsa mer i samlingen här (pdf).

Foto: Kesu01, iStock.com

Att tänka på med kolgrill

Precis som med gasolgrillen så ska kolgrillen användas i väl ventilerade utrymmet, det vill säga utomhus.

Gasol är som ovan nämnt inte skadlig i normal mängd, men en kolgrill inomhus är förenat med direkt livsfara. Anledningen är att det bildas kolmonoxid (CO) när kolen brinner. Kolmonoxid, vilket även kallas koloxid, är både lukt och färglöst samt får inte brandvarnare att reagera — så använd aldrig en kolgrill i stängda utrymmen.

Säkrast är att tända kolgrillen med en eltändare som anslutits till en jordfelsbrytare. Låt eltändaren ligga under kolen tills det glöder ordentligt, lyft därefter bort tändaren och placera den på en eldfast hållare. Akta bara så du inte bränner dig på den varma delen och se till att den inte kommer åt något som kan börja brinna.

Undvik helt att använda tändvätska. Det är sämre för miljön och ökar skaderisken vid grillen. Dessutom riskerar du att tändvätskan påverkar smaken på maten om du börjar grilla för tidigt.

Använd aldrig T-sprit som substitut för tändvätska och spruta aldrig på när du redan har tänt grillen. I värsta fall kan hela flaskan med tändvätska explodera i handen på tid. Applicera på kolen cirka tio minuter innan du tänder fyr och placera flaskan minst tre meter från kolgrillen när den inte behövs.

När du har grillat färdigt ska du släcka glöden ordentligt och säkerställa att det inte ligger något som pyr under natten. Använd vatten och lägg på ett lock som kväver glöden. Stäng alla ventiler. Tänk på att alltid ställa grillen i ett säkert utrymme där eventuell glöd inte kan sätta fyr på något brandfarligt.

Som alltid bör man också följa de regler som gäller för området där man grillar. Är det grillförbud så finns goda anledningar till detta och är grillning endast tillåtet på speciella platser så är det också där man bör sitta. Mer än en skogsbrand har startats när någon oförsiktig tänkt grillen på fel plats.

Här hittar du alla kolgrillar på Prisjakt.

Tänd kolgrillen utan tändvätska

 • Tändrör
  Tändrör kallas även skorstenständare och är en metallcylinder med ett galler i botten.
  Fyll röret med grillkol eller briketter, ställ tändröret på gallret i grillen och antänd med exempelvis grilltuber. När kolen har rätt glöd häller du bara ut allt på grillgallret. Se upp för flygande gnistor när du gör det!
 • Elektrisk grilltändare
  Har du nära till ett eluttag kan du använda en elektrisk grilltändare.
  Lägg grilltändaren på grillgallret och häll grillkolen eller briketterna ovanpå tändaren. Anslut grilltändaren till eluttaget och vänta 10-20 minuter tills du har en bra glöd. Dra försiktigt bort tändaren och lägg den på ett värmebeständigt underlag.
 • Tändpapper och tändkuber
  Kombinera ditt tändrör med tändpapper eller tändkuber.
  De är luktfria och effektiva när du ska tända grillkolen eller briketterna. Du kan även använda vanligt tidningspapper om du vill. Tänk på att produkter med paraffin inte är miljövänliga. Därför bör du helst välja produkter med stearin istället.

Tänk på detta när du hanterar tändvätska

Om du verkligen vill använda tändvätska finns några mycket viktiga saker att tänka på. Eftersom tändvätska är brandfarlig måste den hanteras korrekt. Här är några tips att tänka på.

 • Förvara aldrig tändvätska nära grillen
  När du har tänt grillen med tändvätskan ska behållaren placeras minst meter från grillen. Helst ska du inte använda tändvätska överhuvudtaget – eltändare, tändpapper, tändblock och tändgele är säkrare.
 • Häll aldrig tändvätska på en grill som redan är tänd
  Ser elden ut att ha slocknat efter att du tänkt på en första gång? Häll aldrig på mer tändvätska direkt från behållaren – det finns en risk att den exploderar!
 • Förvara oåtkomligt för barn
  Tändvätska är giftigt för både människor och naturen. Förvara alltid tändvätska med ordentligt åtdragen skruvkork som är barnsäker, och helst högt upp så att barn inte når flaskan vid ett obevakat ögonblick.
Ställ aldrig en grill direkt på gräsmattan. Foto: gkjohn, Adobe Stock

Undvik engångsgrillar – de är farliga miljöbovar

Det kan vara lockande att använda engångsgrillar på sommarutflykterna, men vårt råd är att du inte gör det. Engångsgrillar är kostsamma, de flesta är miljöfarliga och varje år sker mängder av bränder för att någon missat att släcka glöden helt.

Dessutom ska engångsgrillar inte slängas i vanliga sopor. Istället måste du lämna in dem som metallskrot på en återvinningsgård, dock inte hela. Du måste först dela upp engångsgrillen i sina beståndsdelar. Så här gör du:

 • Kolen sorteras som deponi
 • Aluminumet sorteras som metallskrot
 • Plasten och kartongen sorteras som förpackningar

Text: Daniel Haaf

Publicerad: 16 mars 2021

Den här artikeln är skriven av Prisjakts redaktion. Ingen annan har påverkat innehållet i den. Det förekommer inga betallänkar eller andra typer av annonssamarbeten.