Mr.Tanaka Kashima Skalkniv 12cm

Mr.Tanaka Kashima Skalkniv 12cm

Typ: Skalknivar, Bladlängd: 12 cm, Antal knivar: 1 st
Jämför

Mr.Tanaka Kashima Skalkniv 12cm