Logitech G810 Orion Spectrum (Nordisk)

Logitech G810 Orion Spectrum (Nordisk)

  • Kabelansluten
  • Nordisk
  • Mekaniskt
  • PC, Mac
  • LED-belysning
  • Standard
  • Anslutning: Kabelansluten
  • Teckenlayout: Nordisk
  • Typ av tangentteknik: Mekaniskt