Denver DCH-330 RTF

Denver DCH-330 RTF

  • Inbyggd kamera
  • Leksak
  • Medföljande batteri
  • Delmonterad/Färdigmonterad
  • Medföljande radio(sändare), Medföljande propellerskydd
  • Inbyggd kamera
  • Primärt användningsområde: Leksak
  • Medföljande batteri