XTZ Cinema SUB 1X12

XTZ Cinema SUB 1X12

  • Aktiv
  • 12 tum
  • Basreflex
  • 500 W
  • Svart, Wenge
  • Aktiv
  • Baselement, storlek: 12 tum
  • Typ av lådkonstruktion: Basreflex