Prisjakt

Ny märkning hjälper oss välja energismart

Ny skala ersätter dagens system med bokstäver och plustecken

Text: Jessika Jellbom

Publicerad: 15 februari 2021

Den här artikeln är skriven av Prisjakts redaktion. Ingen annan har påverkat innehållet i den. Det förekommer inga betallänkar eller andra typer av annonssamarbeten.

Den 1 mars införs en ny energimärkning inom EU på bland annat vitvaror och tv-apparater. Tanken är att det ska bli enklare för oss konsumenter att jämföra olika produkter utifrån deras energiförbrukning.


Ursprunget till vårt nuvarande energimärkningssystem infördes 1995 som ett sätt att driva på utvecklingen av mer energieffektiva produkter. Och det fungerade: 2006 konstaterade man att elanvändningen i hemmen hade halverats på tio år. Men i takt med att produkterna blivit allt energisnålare har den nuvarande skalan från A till D, där A är bäst, inte räckt till – och då började plussen dyka upp.

Märkningarna blev dock allt svårare för oss konsumenter att värdera: Hur mycket bättre är ++ än +? Är bara bokstaven A dåligt? Konsumentundersökningar visade att vi upplevde skillnaden mellan bokstäver större än mellan plustecken – och det bestämdes att bokstavsskalan borde utökas.

Dessa produktkategorier får ny energimärkning:

A till G
– den nya energiskalan

14 EU-länder samt Storbritannien har enats om att införa en ny skala som går från A till G, där A fortsatt är mest energisnål.

Den nya skalan ska inte jämföras med den nuvarande: dagens A-klassade produkter kommer exempelvis att motsvara de nya energiklasserna B och C. Det här gör man för att lämna utrymme för framtidens ännu energisnålare produkter. Man vill ju inte hamna i läget där plustecken behövs igen.

Hur och när införs den nya energimärkningen?

  • Den nya energimärkningen börjar gälla den 1 mars 2021. Etiketterna kommer att vara väldigt lika de gamla men visa den nya skalan: A till G.
  • Under en övergångsperiod kommer både den gamla och den nya energimärkningen att synas i butikerna. Senast den 1 december 2021 ska alla produkter som omfattas av märkningen ha den nya etiketten.
Den nya energimärkningen ser ut så här för ett kylskåp. Illustration: European Commission

Ny etikett med QR-kod

Du kommer utan problem att känna igen den nya etiketten då färgskalan och informationen är densamma. Utöver tillverkarens namn, modellnummer och energiklassen A till G kan den berätta om:

  • Hur mycket energi produkten använder per år alternativt ett specificerat antal användningar, angivet i kilowattimmar, kWh.
  • I de flesta fall produktens bullernivå (ljudeffektnivå) angivet i dB(A) och ljudklassning A till D.

Etiketten innehåller även relevanta uppgifter för respektive produktgrupp, exempelvis:

  • Om det är en kyl eller frys: vilken volym den har i liter.
  • Om det är en tvättmaskin: hur många kg tvätt den rymmer, vattenförbrukning, centrifugeringsklass och eko-programtid.
  • Om det är en tv eller bildskärm: tumstorlek och energianvändning i HDR-läge.

Scanna för mer information

Ett nytt inslag på etiketten är QR-koden. Den kan du scanna med din mobiltelefon för att få ytterligare information om produkten i den Europeiska produktdatabasen för energimärkta produkter, EPREL.

Har du en nyare smartphone kan du oftast scanna med den inbyggda kameran, annars behöver du ladda hem en scanner-app – det finns flera gratisvarianter.

Den här artikeln är skriven av Prisjakts redaktion. Ingen annan har påverkat innehållet i den. Det förekommer inga betallänkar eller andra typer av annonssamarbeten. Jessika Jellbom nås på [email protected].