Inställningar för personuppgifter

Personuppgiftspolicy

För att ge dig världens bästa pris- och produktjämförelsetjänst behöver vi hantera personuppgifter. I vår personuppgiftspolicy förklarar vi vilken information vi samlar in om våra användare, vad vi gör med den och hur vi skyddar våra användares integritet.

Vår personuppgiftspolicy i korthet

Vi hanterar följande personuppgifter:

 • Information som du själv ger till oss via till exempel formulär
 • Teknisk information om din enhet
 • Hur du navigerar
 • Din position (baserat på antingen IP-adress eller GPS-signal)
 • Relevanta cookies
 • Information från våra partners, kunder, annonsörer och leverantörer

Vi behöver personuppgifter för att:

 • Driva våra tjänster
 • Hantera supportärenden och fixa fel
 • Ge personliga annonser, erbjudanden och rekommendationer
 • Skicka information till dig
 • Vidareutveckla våra och andra Schibsted-tjänster
 • Förebygga, begränsa och utreda missbruk

Vi säljer aldrig dina personuppgifter. Däremot delar vi dem med andra Schibsted-bolag och ibland med andra samarbetspartners. Vi skriver alltid avtal för att se till att dina personuppgifter är säkra även där.

Inledande bestämmelser

Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Prisjakt, det vill säga när du tar del av tjänsten Prisjakt på www.prisjakt.nu och i relaterade digitala applikationer ("Tjänsten"). Tjänsten tillhandahålls av Prisjakt Sverige AB, med organisations­nummer 556665-1799 ("Prisjakt", "vi" eller "oss").

Centrala begrepp

Personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk, levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och mejladress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-adress och ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Uppgifter som vi samlar in

För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi delat in personuppgifterna i tre kategorier utifrån hur de samlas in:

a) Uppgifter som du själv lämnar till oss

När du nyttjar och utför aktiviteter inom ramen för Tjänsten lämnar du uppgifter om dig själv. Det kan till exempel vara namn, adress, telefonnummer och mejladress. Personuppgifter i den här kategorin är sådana som du aktivt lämnar till oss genom att till exempel fylla i webbformulär, skicka meddelanden till support eller ge oss feedback genom funktioner skapade för det syftet.

b) Personuppgifter som samlas in när du använder Tjänsten

När du använder Tjänsten lagrar vi information om användningen. Denna information inkluderar vilka delar av Tjänsten du använder, vilka webbplatser du besöker och hur du beter dig på till Tjänsten relaterade webbplatser. Informationen kan delas upp i följande kategorier:

i. Teknisk information om din enhet och internetuppkoppling Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om enheten och uppkopplingen till Tjänsten och din användning av Tjänsten på olika enheter. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifierare.

ii. Information om användningen av Tjänsten; användarbeteende Vi registrerar eventuella köp av produkter och tjänster inom ramen för Tjänsten. Dessutom lagras information om besök på de webbsidor där Tjänsten tillhandahålls och ditt beteende när du använder Tjänsten. Denna information kan omfatta hur du skrollar och navigerar på en webbplats.

iii. Platstjänster När du använder Tjänsten beräknar vi en ungefärlig geografisk plats baserat på den IP-adress du använder. Om du har accepterat platstjänster i din enhet kommer vi att löpande samla in mer detaljerade uppgifter om din geografiska position. Uppgifterna används för att kunna ge dig platsanpassad information och marknadsföring. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och för att ge dig anpassat innehåll, såsom artiklar och annonser som är relevanta för dig. Om du inte längre vill att vi ska kunna samla in detaljerade uppgifter om din geografiska position kan du när som helst slå av platstjänster i din enhet. Vi kommer i sådana fall därefter endast att beräkna en ungefärlig geografisk plats baserat på din IP-adress.

iv. Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet När du besöker webbplatser där Tjänsten tillhandahålls använder vi, direkt eller genom tredje parter, olika tekniker för att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. För mer information om denna typ av teknik, se nedan under "Användning av cookies och annan teknik".

c) Uppgifter från andra källor

Prisjakt kan från tid till annan även få information från andra källor, vanligtvis våra partners, kunder, annonsörer och leverantörer. Som ett exempel kan en partner ge oss information om vad som hände efter att du klickat på en produkt som visades på någon av våra webbplatser, medan leverantörer av profileringsinformation kan förse oss med sannolikhetsbaserad information om din demografiska profil (såsom utbildningsnivå eller storlek på hushåll). Sådan information gör det möjligt för oss att i framtiden kunna presentera mer relevanta annonser och mer relevant innehåll för dig.

Varför vi behandlar och delar din information

Vi behandlar och delar med oss av dina personuppgifter till andra bolag, framför allt bolag inom Schibsted Media Group, i syfte att (i) fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, (ii) tillhandahålla Tjänsten till dig och förbättra din användarupplevelse, (iii) besvara kundserviceärenden och utföra felrättning, (iv) ge dig annonser, erbjudanden och rekommendationer som är personifierade och anpassade efter de uppgifter vi har om dig, (v) skicka dig information och direktmarknadsföring via mejl eller på annat sätt, (vi) analysera marknadstrender och framtida efterfrågan, (vii) vidareutveckla Tjänsten och andra tjänster som tillhandahålls av bolag i Schibsted Media Group (bland annat genom att anpassa dessa till vad vi tror är användarnas önskemål), samt (viii) förebygga, begränsa och utreda missbruk av Tjänsten.

Du hittar mer detaljerad information om ändamålen (ii) till (viii) här nedan.

(ii) Tillhandahålla Tjänsten till dig samt förbättra din användarupplevelse

Vi använder personuppgifter för att ge dig mer användarvänliga tjänster. Detta avser framförallt din upplevelse i samband med förflyttning och användning av funktioner inom ramen för Tjänsten. Personuppgifter behandlas även i syfte att vi ska kunna anpassa visningen av Tjänsten till den enhet du använder och därmed ge dig en bättre användarupplevelse.

(iv) Personifierade erbjudanden, rekommendationer och annonser

Vi vill kunna ge dig rekommendationer, anpassade tjänster och relevanta annonser baserat på dina intressen och ditt beteende på Tjänsten. Det kan vara rekommendationer om produkter och tjänster baserat på vad du har läst eller köpt eller vad andra användare med liknande beteendemönster har visat intresse för. Informationen gör också att vi kan leverera digitala annonskampanjer som är anpassade till varje enskild användare så att du kan få relevanta annonser utifrån ditt beteendemönster, ålder och andra uppgifter vi har om dig.

(v) Skicka dig information och direktmarknadsföring

Om du har en aktiv användarrelation med oss, kan vi skicka dig information och marknadsföring via mejl, telefon eller andra digitala kontaktvägar (till exempel sociala medier), om du inte har instruerat oss att inte göra det. Du kan tacka nej till direktmarknadsföring genom att kontakta oss.

(vi)-(vii) Analysera marknadstrender och utveckla Tjänsten ytterligare

Vi använder personuppgifter i syfte att utföra segmentering av användare, analysera och förstå marknadstrender och därigenom förbättra och utveckla våra webbplatser, erbjudanden och tjänster.

(viii) Förebygga, begränsa och utreda missbruk

Vi använder personuppgifter rörande användarnas aktiviteter och tekniska data för att förebygga, begränsa och utreda olika former av missbruk av Tjänsten. Med missbruk avser vi bland annat upprättande av falska profiler, "spamming", trakasserier, agerande i strid med våra "Regler och riktlinjer för användare" och andra villkor för Tjänsten, samt annat agerande som är förbjudet enligt lag. Om vi upptäcker missbruk av Tjänsten, och för att förhindra ytterligare missbruk, kan vi överlämna information om din enhet eller IP-adress genom användande av en identifieringstjänst för att förhindra att ytterligare missbruk sker med användning av den enheten.

Överföring av uppgifter

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till andra bolag inom Schibsted Media Group, bolag som ägs helt eller delvis, direkt eller indirekt, av Schibsted ASA i den mån det är relevant för att uppnå de ändamål som anges i denna personuppgiftspolicy. Sådana bolag kan även komma att självständigt behandla dina personuppgifter i syfte att personifiera och förbättra din användarupplevelse och förbättra sina produkter och tjänster.

I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att de exempelvis ska kunna anpassa erbjudanden och marknadsföring efter dig. Vi ingår avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar uppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Personuppgifter kan komma att överföras till tredje parter i det fall verksamheten eller del av verksamheten och personuppgifter som behandlas i samband med sådan del säljs, flyttas eller överlåts. Vi kan också komma att lämna ut dina uppgifter om vi är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet, domstolsbeslut, myndighetsreglering eller om sådant utlämnande är nödvändigt för att hjälpa en brottsutredning eller annan legal utredning här eller utomlands. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av Tjänsten kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter.

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

Vi kan överföra dina personuppgifter till tredje land, det vill säga land utanför EU/EES. Om vi gör det kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.

Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vi raderar medlemskonton som har varit inaktiva i 18 månader.

Rättelse, blockering och radering

Du har rätt att efterfråga ett så kallat registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler.

Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

Säkerhet

Vi har rutiner och åtgärder för att tillse att ingen obehörig får tillgång till dina personuppgifter samt för att tillse att all behandling av uppgifter sker i linje med gällande lagstiftning. Åtgärderna omfattar riskbedömningar, organisatoriska och fysiska åtgärder såväl som rutiner för hantering av personuppgifter och uppföljning av frågor avseende tillgänglighet, rättelse, blockering och radering av personuppgifter.

Användning av cookies och annan teknik

Vi använder oss av cookies, pixeltaggar, lokal lagring och andra tekniker för att förstå dig som användare och för att analysera data om användarna. Mer information om vår användning av dessa tekniker hittar du i vår cookiepolicy.

Användning av sociala plug-ins

När du använder Tjänsten kan du dela information från dessa på sociala medier, som till exempel Facebook eller Twitter, via en implementerad social plug-in (som till exempel en gilla-knapp). Om du väljer att dela information via en social plug-in kommer din webbläsare att överföra följande data till det sociala mediet: a) datum och tid för ditt besök; b) internetadressen eller URL för adressen som du för tillfället besöker; c) din IP-adress; d) vad du använt för webbläsare; e) vad du använt för operativsystem; f) ditt användarnamn om du är en registrerad användare av det sociala mediet och, om tillämpligt, ditt för- och efternamn; och
g) den information som du använt denna plug-in för.

I fråga om sådan information hänvisar vi till villkoren för respektive socialt medium. Vi uppmanar dig att hålla dig informerad om syftet med och omfattningen av insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins. Du kan blockera sociala plug-ins i inställningarna för din webbläsare. Vänligen notera att vi inte har något inflytande över den information som sociala medier samlar in med hjälp av plug-ins.

Personuppgiftsansvar

Tjänsten tillhandahålls av Prisjakt Sverige AB och det är också Prisjakt Sverige AB som är personuppgiftsansvarig.

Samtliga bolag inom Schibsted Media Group som behandlar personuppgifter i samband med din användning av Tjänsten är personuppgiftsansvariga för sin hantering av dina personuppgifter och är skyldiga att tillse att behandling sker i enlighet med denna personuppgiftspolicy och tillämpliga lagar och regler.

Kontakta oss

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om denna personuppgiftspolicy, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen på vår kontaktsida. Du kan också komma i kontakt med vårt dataskyddsombud, som ansvarar för att Prisjakt och Schibsted hanterar dina personuppgifter korrekt, via Schibsteds dataskyddsformulär.