Undervattenshus

Undervattenshus för digitalkameror och actionkameror. Gör att du kan använda din kamera under vatten och i andra blöta förhållanden utan att kameran skadas. I filtret väljer du ett modellspecifikt kamerahus anpassat för din kamera eller om det ska vara en mer generell fotopåse för flera typer av kameror.