Tacx Blue Motion T2600

Broms
Max effekt (40 km/h)
Typ
Trainer
Direktdriven
Produktvikt
Simulerar lutning
Smart trainer
Kräver extern strömförsörjning