Smanos SS2603 Solar-Powered Siren

Typ av sensor
Larm, Dörr/Fönster
Kommunikationsstandard
Strömförsörjning
Batteri