Prisjakt

Berg Toys Favorit With Comfort Safety Net 380cm vs. Berg Toys Favorit with Comfort Safety Net 430cm + 8

Antal fjädrar
80 st
96 st
72 st
72 st
54 st
128 st
72 st
54 st
36 st
Max personvikt
110 kg
100 kg
150 kg
150 kg
150 kg
120 kg
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg
Rekommenderad ålder
6 - 99 år
3 - 99 år
5 år
6 år
3 - 99 år
6 - 99 år
Diameter/bredd
380 cm
430 cm
396 cm
427 cm
427 cm
430 cm
330 cm
102 cm
305 cm
100 cm
Produktvikt
91.4 kg
100.7 kg
71.44 kg
122 kg
78.35 kg
135.8 kg
82 kg
9 kg
47.6 kg
Material
Gummi, PVC
Gummi, Aluminium, Stål, PVC, Metall
PVC
PVC
PVC
Gummi, PVC
Gummi, PVC
Plast, PVC, Metall
Skyddsnät
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej