Microsoft Xbox One Wired Controller (PC/Xbox One)

Analoga spakar
2 st
Knappar
13 st
Styrkors (D-pad)
1 st
Gränssnitt
USB, Bluetooth, Konsolspecifik kontakt
Tillgängliga färger
Svart
Funktioner
Vibration
Plattform
Batteridrift
Ja