Prisjakt

Innehåll

1. Viktig information innan du blir medlem
2. När du har blivit medlem
3. Vett och etikett
4. Din signatur
5. Din avatar och personliga foto
6. PM-funktionen
7. Att skapa trådar, inlägg eller artikelkommentarer
8. Upphovsrätt
9. Uppgifter om andra
10. Annonsering, marknadsföring, erbjudanden, undersökningar mm.
11. Bilder (inkl. fotografier, filmer etc.)
12. Filmsamlingen
13. Omdömen, omröstningar etc.

1 Viktig information innan du blir medlem

1.1 Följ våra regler

I och med att du registrerar dig som medlem godkänner du dessa användarvillkor/regler.

Notera: Vid registreringen blir du medlem på både www.prisjakt.nu och www.minhembio.com, med samma användarnamn och lösenord för båda webbplatserna.

1.2 Användarnamn och e-postadress
Välj ditt användarnamn med omsorg, det blir snabbt en del av din identitet och något som du förhoppningsvis ska leva med lång tid framöver. Namnet får inte riskera att upplevas som stötande och måste följa övriga regler. Det får inte heller utgöra marknadsföring eller utformas som en webb- eller e-postadress.

Var försiktig med namn som redan används som benämning för, eller är starkt kopplat till ett visst företag, organisation, domän, varumärke etc. Om vi bedömer att ditt val av användarnamn kan vara till skada för någon annan eller att denne har större rätt till namnet kommer du att ombes byta till ett nytt namn. Regeln gäller även användarnamn som lätt kan förväxlas med sådana benämningar.

Du måste alltid ha en privat och fungerande e-postadress kopplad till ditt användarkonto, dvs. en e-postadress där vi vid behov kan komma i kontakt med dig. Av denna anledning är det inte tillåtet att använda e-postadresser av engångstyp, som bara fungerar under en begränsad tid eller som inte skyddas av lösenord.

Notera: Om du representerar ett företag som säljer eller tillverkar produkter inom de områden som minhembio.com eller prisjakt.nu behandlar måste du ha ett så kallat företagskonto. I detta fall bör du välja ett användarnamn som indikerar vilket företag eller butik det gäller. Efter registreringen kontaktar du vår supportavdelning för att få kontot markerat som företagskonto.

1.3 En registrering per medlem
Det är inte tillåtet att registrera fler än ett användarkonto oavsett vilken status det ursprungliga användarkontot har. Vill du byta användarnamn eller göra någon annan ändring i ditt medlemskap kontaktar du vår supportavdelning som hjälper dig.

Det är inte heller tillåtet att registrera (eller använda) ett konto i syfte att hjälpa någon annan att kringgå våra regler eller moderators uppmaningar.

Konton som strider, eller misstänks strida, mot denna regel kan komma att stängas av.

Vi raderar medlemskonton som har varit inaktiva i 18 månader.

1.4 När du har frågor
Om du glömmer bort ditt användarnamn/lösenord eller har andra frågor rekommenderar vi att du först tar en titt på sidan 'Vanliga frågor'. Hittar du inte svaret på din fråga där eller i övriga forumet är du välkommen att kontakta vår supportavdelning.

1.8 När du postar meddelanden
När du postar ett meddelande ger du Prisjakt rätt att lagra och tillhandahålla meddelandet samt att vid behov flytta, redigera eller avlägsna det i enlighet med våra regler. Denna rätt gäller även om du vid ett senare tillfälle väljer att avsluta ditt konto.

Notera: Det är inte tillåtet att systematiskt eller regelbundet redigera publicerade foruminlägg i syfte att avlägsna innehållet eller helt förändra innebörden. Ett sådant agerande skadar forumet genom att diskussionstrådar blir svåra/omöjliga att följa och kan leda till att redigeringsmöjligheten begränsas.

1.9 Om du inte längre vill vara medlem
Skulle du av någon anledning vilja avsluta ditt medlemskap kontaktar du vår supportavdelning.

Notera: Innan du avslutar ditt medlemskap kan det vara klokt att redigera texter där du själv lämnat uppgifter av personlig karaktär. Skulle du upptäcka sådan information efter att ditt medlemskap är avslutat kan du alltid kontakta vår supportavdelning för att få uppgifterna avlägsnade.

1.10 Om du återigen vill bli medlem
Om du, efter att du själv valt att avsluta ditt medlemskap, återigen vill bli medlem är det tillåtet att skapa ett nytt konto.

Notera: Det är inte tillåtet att avsluta sitt medlemskap och registrera sig igen under annat namn i syfte att fortsätta med ett beteende som bryter mot våra regler. Det är inte heller tillåtet av "bekvämlighetsskäl", till exempel i syfte att slippa stå för tidigare åsikter och fortsätta diskutera ett ämne under ny identitet. Om vi upptäcker eller misstänker att så är fallet kommer det nya användarkontot att stängas av.

2 När du har blivit medlem

2.1 Reglerna kan förändras
Ibland kan det dyka upp nya funktioner eller företeelser som kräver att reglerna förändras och det är därför viktigt att du då och då besöker denna regelsamling.

2.2 Moderatorer vill väl
Moderatorerna finns här för att göra din och alla andra medlemmars tillvaro så trevlig som möjlig. Får du en uppmaning eller tillsägelse av en moderator, rätta dig efter denna. Har du synpunkter på hur moderatorer agerar eller sköter sig, skriv inte detta i forumet utan ta det med berörd moderator eller med någon admin.

2.3 Om du inte förstår, inte håller med eller undrar varför
Om du inte håller med, inte förstår eller undrar varför något skett när det gäller dina egna eller andras inlägg, omdömen, gallerialbum, annonser med mera, eller om du anser att du eller någon annan blivit orättvist behandlad av en moderator är det inte tillåtet att påpeka eller börja diskutera detta i forumet, i omdömen eller på andra mer eller mindre fantasifulla ställen på webbplatsen. Kontakta i stället någon moderator eller admin via PM, eller kontakta vår supportavdelning.

2.4 Om någon annan bryter mot reglerna
Om du anser eller misstänker att en medlem bryter mot reglerna eller på annat sätt uppför sig illa kan du anmäla detta. Antingen via de "Anmäl/rapportera"-knappar som finns eller genom att skicka ett PM till någon moderator eller admin.
Var tydlig i er beskrivning genom att beskriva vad som avses, vilken regel du anser att det bryter mot och på vilket sätt.
Det är alltså inte tillåtet: att tala om hur andra bör formulera sig eller vad de får och inte får tycka; att bestämma vad som får publiceras, var detta får ske eller hur länge en diskussionstråd ska vara öppen; att på annat sätt ta sig an rollen som moderator.

2.5 Om du själv bryter mot reglerna
Bryter du mot någon regel eller trotsar en moderators uppmaning kan följden bli en tillsägelse, varning(ar) eller avstängning; antalet varningar eller tiden för avstängning beror dels på hur allvarlig förseelsen är, dels på hur du tidigare skött dig. Vid allvarliga förseelser eller om man systematiskt vägrar följa moderatorers uppmaningar kan man bli avstängd för all framtid.
En varning eller tidsbestämd avstängning innebär inte jordens undergång utan se den istället som en uppmaning att tänka dig för lite extra nästa gång du agerar. Det kan också vara bra att känna till att ingen annan medlem kan se dina eventuella varningar.

Om du blir varnad får du ibland (men inte alltid) ett PM eller ett e-postmeddelande om detta. Du kan dock se om och hur många varningar du har via den varningsstapel som är synlig i din forumprofil samt till vänster om dina foruminlägg. Visas ingen stapel är din varningsstatus 0, dvs. inga varningar och max antal varningar är 5¹. Genom att klicka på ”Varningsstatus” kan du läsa mer om varför du har blivit varnad.

¹) Observera att en 5:e varning automatiskt stänger av ditt konto, dvs. du kommer inte längre att kunna logga in på webbplatserna www.prisjakt.nu eller www.minhembio.com.

Det är givetvis inte tillåtet att uppmana någon annan användare att göra om eller fortsätta ett beteende som du själv har fått en tillsägelse eller varnats för. Användare som agerar (eller misstänks agera) på detta sätt kan komma att stängas av.

2.6 Inlägg, omdömen, bilder, signaturer, avatarer och annonser kan plockas bort
Utan förvarning och utan att i efterhand meddela medlemmen kan inlägg, omdömen, bilder, signaturer, avatarer och annonser som bryter mot någon regel eller mot svensk lag plockas bort eller redigeras. För att en tråd inte ska upplevas som konstig eller osammanhängande kan detta även påverka inlägg som besvarar eller kommenterar avlägsnade eller redigerade poster.

Saknar du något och inte förstår varför det har försvunnit, eller om du anser att åtgärden är felaktig, är du välkommen att kontakta vår supportavdelning.

2.7 Om regler saknas
Det är naturligtvis omöjligt att skapa en regel för varje tänkbar situation och en moderator måste ibland ta ställning till något som inte är klart reglerat. I dessa fall räknas moderators beslut som regel.

3 Vett och etikett

3.1 Uppträd vårdat, trevligt och sakligt
Ett vårdat språk och trevligt uppträdande ökar dina chanser att få svar, bli vänligt bemött och tagen på allvar. Vi tillåter generellt inga inlägg som innehåller svordomar, könsord eller liknande. Inte heller inlägg som är (eller troligen kan upplevas som) allmänt otrevliga, spydiga, sarkastiska, kränkande eller vars innehåll är helt oväsentligt i sammanhanget.

3.2 Insinuationer eller påhopp accepteras inte
Personangrepp, förolämpningar, nedsättande kommentarer, kränkningar, hets mot folkgrupp², kritiserande av hela samhälls-/yrkesgrupper och andra typer av påhopp är naturligtvis inte tillåtet, varken i form av kommentarer eller bilder. Detta gäller särskilt (men inte enbart) anspelningar på kön, ras, religion, religiösa åsikter, nationellt eller etniskt ursprung, bildningsgrad, sexuell läggning, funktionshinder eller utvecklingsstörning. Regeln gäller oavsett vilken benämning eller omskrivning som används och oavsett om det levereras direkt eller som en kränkande antydan, förtäckt beskyllning, undermening, pik, lustighet eller citat.

²) Tänk på att hets mot folkgrupp inte bara är ett regelbrott utan även ett allvarligt lagbrott som omfattar "uttalanden som uttrycker missaktning för grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning".

3.3 Respektera varandra
Uttalanden som är eller som bär tydliga tecken av att vara avsedda att genera, förolämpa, håna, göra sig lustig över eller förlöjliga andra personer eller grupper (vilket naturligtvis inkluderar deras åsikter, uttalanden, produktval, problem mm.) är inte tillåtna. Regeln gäller oavsett vilken benämning eller omskrivning som används och oavsett om det levereras direkt eller som en kränkande antydan, förtäckt beskyllning, undermening, pik, lustighet eller citat.

3.4 Agera inte språkpolis
Kommentera inte andras sätt att skriva som till exempel felstavningar, särskrivningar eller grammatiska felaktigheter.

3.5 Att utmana, argumentera och ge motiverad kritik är okej, men inte att älta eller pracka på
Kritik mot åsikter som presenteras i en tråd/artikel får självklart framföras så länge inläggen håller sig till trådens ämne eller artikelns innehåll. Kritiken ska dock vara konstruktiv och väl motiverad för att därigenom inspirera till diskussioner i stället för pajkastning. Att kort förklara ett visst ställningstagande eller ett ifrågasättande är normalt tillåtet men att ge sig in i en meningslös diskussion där man, ensam eller i sällskap av andra medlemmar, ältar något i inlägg efter inlägg är inte tillåtet. Inte heller är det tillåtet att försöka pracka på någon annan sina åsikter för sakens egen skull.

3.6 Dessa ämnen tillåter vi inte
Vi tillåter inte inlägg, bilder, avatarer eller andra aktiviteter eller företeelser som rör (eller som länkar till webbsidor som marknadsför eller på annat sätt propagerar för) partipolitik, politiska organisationer, religiösa inriktningar, religiösa organisationer, aktivism, aktivistorganisationer, pornografi, våld, olagliga droger/dopningsmedel eller nyttjandet av dessa, företeelser som går ut på att man skall satsa eller investera pengar.

Inte heller tillåts diskussioner om, bilder av, eller länkar till företeelser/material som av många sannolikt kommer att uppfattas som stötande, motbjudande eller nedsättande. Dessutom tillåter vi inte diskussioner som vi av erfarenhet vet ofta spårar ur eller leder till andra regelbrott.

3.7 Om lagbrott
Vi tillåter inte inlägg, annonser, länkar mm. vars innehåll handlar om egna lagbrott, förutsätter lagbrott, bara kan leda till lagbrott eller handlar om hur man undgår upptäckt. Exempel är egna erfarenheter av datorspel eller filmer innan dessa någonstans finns tillgängliga för allmänheten på laglig väg, diskussioner som antyder olaglig fildelning, tillverkning av utrustning vars innehav eller användningsområde är förbjudet, utannonsering av varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor, etc.

3.8 Skrik inte åt andra
"SKRIK INTE" åt andra vilket innebär att fraser i foruminlägg, trådrubriker, omdömen, signaturer, artikelkommentarer etc. inte får bestå av versaler, grälla färger eller onödigt stor text, förutom då detta är absolut nödvändigt för att kunna uttrycka eller visa något. Använd hellre fet stil eller understrykningar i de fall något behöver betonas, men begränsa även detta till enstaka ord eller en kortare fras.

3.9 Anmäl regelbrott
Blir du själv eller någon annan medlem utsatt för ett påhopp eller annat regelbrott så svara inte med samma mynt utan anmäl detta.

4 Din signatur

Obs! För tillfället så kan medlemmar inte skapa egna eller se andras signaturer. Regel 4.1 - 4.3 gäller därför inte så länge detta meddelande är synligt.

4.1 Bara text, inga bilder
Även om en bild säger mer än tusen ord så får signaturen bara bestå av text. När det gäller utformningen av denna text, vänligen notera regel 3.6.

4.2 Länkar tillåts inte heller
Vi tillåter inga externa länkar i signaturen, varken i form av text eller på annat sätt.
Signaturen (eller delar utav den) får alltså inte utgöra eller vara utformad som en länk till någon annan webbplats än prisjakt.nu eller minhembio.com, inte hänvisa till företag eller annan form av näringsverksamhet. Enda undantaget är det som avhandlas i regel 4.3. För information som inte tillåts i signaturen hänvisas till användarprofilen eller gästboken där en mer personlig presentation kan ges.

4.3 Representerar du ett företag? Upplys andra om detta
Medlemmar som driver, representerar eller på annat sätt har ett egenintresse i företag som säljer eller tillverkar produkter inom de områden som minhembio.com eller prisjakt.nu behandlar måste i sin signatur tydligt meddela detta genom att ange det registrerade företagsnamnet samt den personliga kopplingen till företaget. Om företaget är känt under ett annat namn än det registrerade så får man givetvis även ange detta. Vi tillåter däremot inte länkar till företagets webbplats eller någon form av reklam, varken i form av text eller på annat sätt. Se även regel 4.2 och 10.4. För information som inte tillåts i signaturen hänvisas till användarprofilen eller gästboken där en mer detaljerad företagspresentation kan ges.

5 Din avatar och personliga foto

5.1 Får inte vara stötande
En avatar eller personlig bild är ett bra sätt att ge ditt användarnamn ett "ansikte" och en karaktär, men de får inte riskera att uppfattas som stötande och måste följa övriga regler. Som alltid sätts gränsen för vad som är stötande av dem som känner sig stötta.

5.2 Får inte vara animerade
Hur lustiga de än må vara så är animerade avatarer inte tillåtna.

5.3 Får inte innehålla länkar eller kommersiella budskap
Avatarer och personliga bilder får inte innehålla externa länkar (utanför prisjakt.nu och minhembio.com), kommersiella budskap, sloganer etc. varken i form av text eller grafik.

5.4 Företag, använd gärna er logga
Medlemmar som representerar företag involverade i försäljning eller tillverkning av produkter inom de kategorier eller områden som minhembio.com eller prisjakt.nu omfattar uppmuntras att, då det är möjligt och tillåtet, använda företagsloggan som avatar.

6 PM-funktionen

6.1 Privata meddelanden
Forumtrådar eller artikelkommentarer är inte en plats för utbyte av privata meddelanden mellan medlemmar; använd PM-funktionen för detta. Eftersom ett PM är "privat" och avsett för en eller ett fåtal medlemmar så får man naturligtvis inte utan tillstånd återge andra medlemmars PM.

6.2 Tänk på följande
Våra regler gäller även vid användandet av PM-funktionen.
PM-funktionen får inte användas för marknadsföring eller spam. Inte heller för att uppmana andra medlemmar att lämna falska omdömen eller att förändra redan lämnade omdömen.

7 Att skapa trådar, inlägg eller artikelkommentarer

7.1 Använd alltid sökfunktionen
Använd alltid sökfunktionen innan du postar ett nytt inlägg eller startar en ny tråd. Chansen är stor att ämnet har diskuterats och att din frågeställning redan finns besvarad. Hittar du inget exakt svar så ska du i första hand ställa din fråga i en existerande tråd som behandlar produkten eller ämnet som sådant. Existerar ingen lämplig tråd så är det förstås tillfälle att starta en ny.

7.2 Ställ inte för många eller för allmänna frågor
Formulera och presentera din frågeställning eller det ämne du vill diskutera på ett konkret och strukturerat sätt. Gäller det specifika produkter så ska både tillverkare och fullständiga modellbeteckningar anges. Om frågorna är alltför allmänna är det svårt att ge annat än allmänna svar. Samla inte heller för många frågor i samma inlägg eftersom risken är stor att du bara får några av dem besvarade.

7.3 Posta i rätt forum och inga dubbelpostningar
Nya trådar och inlägg ska postas i rätt forum. Det är inte tillåtet att posta identiska eller alltför lika trådar/inlägg i samma eller flera forum, så kallade dubbelpostningar. Detta ökar inte dina chanser att få svar utan ses bara som irriterande och kan medföra att samtliga trådar/inlägg tas bort.

7.4 Skriv tydliga rubriker
Trådrubriken är viktig och det ska i den klart framgå vad tråden handlar om. Detta för att man dels inte ska behöva klicka sig in i varje tråd för att få reda på det, dels för att öka chanserna att man med sökfunktionens hjälp ska hitta tråden. Vi tillåter inga intetsägande rubriker som t ex "Hjälp!", "En fråga", "Bråttom!!!!!", "Kolla här" etc. En bra rubrik är ofta det starkaste vapnet när det gäller att fånga andras intresse.

7.5 Var tydlig med trådens ämne
Det är viktigt att trådens första inlägg innehåller tillräcklig med information för att tydligt visa andra medlemmar vad syftet med tråden är, det vill säga vad fortsatt diskussion ska handla om eller vilka frågor som ska besvaras. Minst lika viktigt är det att vara tydlig med eventuella avgränsningar, det vill säga vad man inte vill att tråden ska handla om. Kort och gott så är det i första inlägget som en tråds ämne (topic) klargörs.

7.6 Håll dig till ämnet
Respektera och håll dig till trådens ämne eller artikelns innehåll när du skriver ett inlägg/kommentar. Att ställa frågor om eller diskutera något som tråden/artikeln inte handlar om leder bara till irritation och dålig stämning. Om trådar, artiklar eller inlägg/kommentarer ger upphov till nya frågeställningar, som inte hör till trådens/artikelns ämne, vänligen starta en ny forumdiskussion gällande detta.

7.7 Om du inte gillar det du läser
En tråd/artikel är till för dem som faktiskt vill diskutera/läsa det som tråden/artikeln handlar om, oavsett hur betydelselöst eller ointressant andra anser att detta är. Vi tillåter inte att man i tråden eller artikelkommentarer ifrågasätter själva ämnet eller gör sig lustig över trådens/artikelns innehåll.

Vi tillåter inte heller trådar, inlägg eller artikelkommentarer som är, eller som bär tydliga tecken av att vara, avsedda att genera, förolämpa, göra sig lustig över de åsikter som framförs. Sådana trådar/inlägg/kommentarer kommer att plockas bort.

Att vara kritisk till de åsikter som framförs är dock tillåtet så länge man respekterar regel 3.5.

Obs! När det gäller forumet Butikserbjudanden och evenemang är det inte tillåtet att ifrågasätta, kritisera eller klanka ned på en butiks erbjudande eller att informera andra om sitt eget ogillande. Anser man att ett erbjudande bryter mot någon regel eller på annat sätt är opassande ska man rapportera trådens första inlägg eller kontakta Prisjakt.

7.8 Kontrollera dina inlägg
Medlemmar uppmanas att göra sitt yttersta för att inläggen lätt ska kunna läsas och förstås av alla medlemmar. Vet man att man har problem med stavning så finns det utomordentliga ordbehandlingsfunktioner som kan hjälpa dig med detta innan inlägget postas.
Undvik chattspråk då detta inte förstås av alla; vi har gott om utrymme så var inte rädd att skriva ut hela ord. Punkter, kommatecken och ny rad då och då är andra sätt att göra din text mer lättläst.
Om du använder inbyggda taggar för textformatering, citering, länkning etc. så klicka alltid på "Förhandsgranska inlägg"-knappen innan inlägget publiceras. Då vet du hur inlägget kommer att se ut och kan korrigera ev. fel.

7.9 Citera rätt och inte mer än nödvändigt
Ett citat är till för att förtydliga egna resonemang eller kommentarer. Man bört alltså bara citera så mycket som krävs för att förstå det egna inlägget. Svarar man på det senaste inlägget i en tråd behövs sällan något citat alls. Att citera hela texter eller att låta det egna inlägget utgöras av övervägande citat är inte tillåtet. Det måste alltid tydligt framgå vad i texten som är ett citat, vem man citerar samt varifrån citatet är hämtat.

- Citera ett enstaka inlägg: Klicka på "Citera"-knappen som visas under inlägget och redigera sedan bort all text som inte behövs.

- Citera flera inlägg: Klicka på "Multi-citat"-knappen under de aktuella inläggen, klicka på "Svara"-knappen och redigera sedan bort all text som inte behövs.

7.10 Upplys andra om din koppling till företaget
Om du som ägare, företagsledare, anställd eller annan koppling med ett egenintresse i ett visst företag eller ett visst företags produkter så måste den personliga kopplingen till företaget tydligt framgå av inlägget.

Notera: Om du representerar ett företag som säljer eller tillverkar produkter inom de områden som minhembio.com eller prisjakt.nu behandlar måste du ha ett så kallat företagskonto. Kontakta i så fall vår supportavdelning för att få kontot markerat som företagskonto.

8 Upphovsrätt

8.1 Upphovsrätt
Man får inte publicera upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren, varken som bifogade filer eller hetlänkade via img- eller media-taggar. Det är inte heller tillåtet att länka till, eller informera om var eller hur man får tag på material, som utan tillstånd gjorts tillgängligt. Se även regel 3.7 som berör lagbrott rent allmänt.

8.2 Fildelning
Fildelning som företeelse är tillåtet att diskutera så länge inläggen inte bryter mot regel 8.1.

8.3 Kopiering av datorprogram och datorspel
Diskussioner som rör kopiering av datorprogram eller datorspel är inte tillåtna.

9 Uppgifter om andra

9.1 Var försiktig med uppgifter och åsikter om personer och enskilda firmor
Det är inte tillåtet att publicera uppgifter om andras namn, personnummer, telefonnummer, postadresser, e-postadresser, registreringsnummer för fordon, etnicitet, hälsotillstånd, politisk och religiös övertygelse, sexuell läggning, skulder, lagöverträdelser, polisärenden, domar i brottmål eller frihetsberövanden, kontonummer, ordernummer, fakturanummer med mera, oavsett om informationen framförs genom text eller bild.

Vi tillåter inte heller aktiviteter eller länkar som kringgår denna regel om syftet verkar vara att förfölja, skandalisera, förtala eller förolämpa en person.

Denna regel omfattar även enskilda firmor eftersom de alltid är kopplade till en fysisk person.

9.2 Uppgifter rörande företag och deras anställda
Uppgifter rörande företag (juridiska personer) är tillåtna så länge de inte bryter mot någon lag eller våra övriga regler.
När det gäller företags anställda är det, speciellt i samband med negativ kritik, inte tillåtet att publicera personuppgifter. Anställdas agerande är företagets ansvar och vill man kommentera detta får man göra det i allmänna ordalag utan att direkt eller indirekt nämna enskilda personer, till exempel genom att skriva företaget, säljaren, supporten eller vad som nu passar in. Vill man till företaget framföra åsikter rörande enskilda personer får man göra detta via e-post, telefonsamtal etc.

10 Annonsering, marknadsföring, erbjudanden, undersökningar mm.

10.1 Privatpersoner annonserar i marknaden
"Marknaden" erbjuder privatpersoner (inte företag) en möjlighet att under köpes, säljes och bytes gratis utannonsera varor (inte tjänster) tillhörande de områden som MinHembio eller Prisjakt behandlar och som i övrigt följer våra regler. I och med detta tillåter vi inte annonsering eller länkar till annonser i forumet, signaturen, avataren, galleriet eller i lämnade omdömen. En annons får inte heller vara utformad som en länk till annat försäljningsställe än ovan nämnda marknad.

Annonser måste ha ett utsatt pris i kronor, såvida inte föremålet bortskänkes, och därför är det inte tillåtet att skriva 'bud', "högstbjudande" eller motsvarande med samma innebörd, varken som pris eller i annonstexten.

10.2 Smutskasta inte andras annonser
Vi tillåter inte att man någonstans smutskastar eller på annat sätt misskrediterar andra medlemmars annonser. Det är givetvis tillåtet att anmäla annonser som man misstänker bryter mot våra regler eller har skapats för att lura och bedra.

10.3 Marknadsföring, värvning, misskreditering mm.
Det är tillåtet att tycka både bra och illa om företag och produkter, men vi tillåter inte inlägg eller ett forumbeteende i övrigt vars huvudsakliga syfte verkar vara eller kan upplevas som ren marknadsföring, eller misskreditering, av ett visst företag eller produkt. Det är inte heller tillåtet att för egen eller vinnings skull försöka locka besökare till en viss webbplats. Detta gäller forumet, omdömesfunktioner, signaturen, avataren, galleriet, forumprofilen, listor etc.

10.4 Marknadsföring (Företag)

10.4.1 Allmänt
Om man som näringsidkare, tillverkare eller liknande vill delta eller agera på våra webbplatser måste man ha ett så kallat företagskonto. Detta kan ges till medlemmar som representerar en verksamhet involverade i försäljning, tillverkning eller marknadsföring av produkter och tjänster inom kategorier eller områden som minhembio.com eller prisjakt.nu omfattar.

Förutom vad som erbjuds enligt 10.4.3 och 10.5 nedan tillåter vi inga aktiviteter med direkt eller indirekt syfte att marknadsföra den egna verksamheten eller dess tidigare, nuvarande eller kommande produkter och tjänster. Detta gäller oavsett var på våra webbplatser det sker och oavsett form. Självklart tillåter vi inte heller att man missgynnar någon annans verksamhet, produkter eller tjänster.

Denna regel gäller i första hand för personer med ansvar, inflytande, vinstintresse eller annat personligt engagemang i företaget. För butiks- och produktomdömen gäller regeln dessutom för motsvarande grupp personer i andra företag som ingår i samma koncern, som delar befattningshavare eller ägare, eller som samarbetar när det gäller t.ex. marknadsföring, e-handelslösning, försäljning, produktutveckling etc. Misstänker vi jäv eller annan partiskhet omfattar regeln även personer i ovan nämnda gruppers familj eller vänkrets, speciellt om antalet omdömen från dessa personer i hög grad påverkar butikens/produktens totala betyg.

Beroende på marknadsföringens utformning kan den även bryta mot marknadsföringslagens regler om reklamidentifiering. Detta gäller till exempel foruminlägg och omdömen som lämnas utav personer i ovan grupper utan att detta framgår av inlägget eller omdömet.

10.4.2 Vilseledande affärsmetoder
Tänk på att det enligt marknadsföringslagens svarta lista alltid är ett lagbrott att:

"Oriktigt påstå eller skapa intryck av att näringsidkaren inte agerar i syften som hänför sig till dennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, yrkeskår eller yrkesområde, eller felaktigt uppträda som konsument".

Detta ser vi allvarligt på och grova eller upprepade överträdelser kan komma att anmälas.

10.4.3 Att besvara frågor
Att besvara frågor som riktar sig direkt till företaget/verksamheten, eller som rör dess produkter/tjänster, är tillåtet och något vi uppmuntrar till. Man får dock inte "späda på" svaren med information, länkar etc. som inte har med frågeställningen att göra eller som i sammanhanget kan anses omotiverat, det räknas alltid som marknadsföring.

10.4.4 Uppgifter eller åsikter om andra företag
Vill man som näringsidkare framföra åsikter eller information (positiv som negativ) rörande andra företag eller dess erbjudanden måste det av inlägget framgå vilket företag man själv representerar.

10.5 Butikserbjudanden och evenemang
Vill du som företag informera om aktuella erbjudanden, eller planerade aktiviteter och faciliteter som mässor, nya demorum etc. finns möjlighet till detta i forumet "Butikserbjudanden och Evenemang".

10.5.1 Krav på butikserbjudanden
Ett butikserbjudande:

- måste vara begränsat, i giltighetstid eller till vilka det riktas.
- får inte gälla ordinarie pris eller ordinarie paketerbjudanden.
- får bara gälla försäljning och omfatta varor som finns i lager.
- måste gälla minst 10 exemplar av varje vara som ingår i erbjudandet, såvida inte Prisjakt i förväg godkänt något annat.
- får inte innehålla moment där tävling, lotteri eller prestation avgör vem som får ta del av erbjudandet.
- får inte bryta mot några lagar eller mot Prisjakts regler i övrigt.

10.5.2 Presentation av erbjudandet
För erbjudandetråden gäller att:

- trådtiteln ska beskriva erbjudandet.

Erbjudandetrådens första inlägg ska informera om:

  • erbjudandepris, erbjudanderabatt eller erbjudandets värde i kronor.
  • ordinarie försäljningspris för den produkt/paket som erbjuds.
  • vilka erbjudandet riktar sig till, om det inte gäller alla konsumenter.
  • eventuella rabattkoder.
  • hur länge erbjudandet gäller.
  • länken till erbjudandet i nätbutiken.

10.5.3 Det är inte tillåtet att bumpa/lyfta trådar
Det är givetvis tillåtet att vid behov redigera en erbjudandetråd, men inte om syftet enbart är (eller verkar vara) att lyfta tråden så att den hamnar överst.

10.5.4 Marknadsföring av lotterier
Det är inte tillåtet att marknadsföra lotterier eller tävlingar.

10.5.5 Om butikserbjudanden bryter mot våra regler
Prisjakt förbehåller sig rätten att avlägsna erbjudanden som bryter mot våra regler.

10.6 Att använda medlemsbasen för undersökningar eller tester Om man som företag vill nå ut till vår medlemsbas i syfte att testa och/eller samla in åsikter rörande produkter och tjänster måste man i förväg få Prisjakts godkännande för detta.

11 Bilder (inkl. fotografier, filmer etc.)

11.1 Inga kränkande eller stötande bilder
Vi tillåter inga bilder som riskerar att upplevas som kränkande eller stötande.

11.2 Bilder med personer på
För bilder som riskerar att upplevas som kränkande eller som används för att marknadsföra en vara, tjänst eller annan nyttighet gäller att alla identifierbara personer på bilden måste vara införstådda med samt ha gett sitt uttryckliga tillstånd till att bilden publiceras. Vid tveksamma fall kommer en förfrågan att skickas till den som publicerat bilden. Så kallade "festbilder" är generellt inte tillåtna. Bilder på barn räknas som särskilt känsliga (se även regel 11.4). Pornografiska och/eller erotiska bilder är inte tillåtna vilket inkluderar bilder av typen lättklädd och bilder med personer i utmanande poser.

11.3 Publicera inte andras bilder utan tillstånd
Du är ansvarig för det material du själv publicerar. Bilder/filmer som andra äger upphovsrätten till får givetvis inte publiceras utan tillstånd, varken som bifogade filer eller hetlänkade via img- eller media-taggar. Se även regel 8.1 som tar upp upphovsrättslagen.

11.4 Bilder på barn
Innan ni lägger in en bild på barn, fundera först på följande. Skulle ni sätta upp samma bild på hundratals anslagstavlor ute på stan? Är det okej om främmande människor plockar med sig dessa bilder hem för privata ändamål? Lägg aldrig upp bilder på andras barn utan föräldrarnas uttryckliga tillstånd.

11.5 Inga kommersiella budskap
Vi tillåter inte bilder/texter som innehåller kommersiella budskap eller budskap som bryter mot någon annan regel. I galleriet har företag dock möjlighet att visa översiktsbilder från sin butik om dessa inte fokuserar på kommersiella budskap. I samband med dessa kan företag länka till startsidan på sin webbplats men inte direkt till produktsidor.

11.6 Galleriet: Albumtyp och produktkopplingar
Typen av album måste stämma överens med de bilder som utgör den övervägande delen av albumet. Produkter som kopplas till en bild måste vara synliga och lätta att urskilja, det är inte tillåtet att koppla produkter som bara använts för att framställa bilden (t.ex. kameror och objektiv). Album med felaktig beskrivning och bilder med felaktig produktkoppling riskerar att plockas bort.

För bilder med personer på gäller (förutom reglerna 11.1 och 11.2) att personen ska befinna sig i den miljö som albumet i övrigt visar och/eller passa in på vald albumtyp.

När du laddar upp en bild i galleriet visas texten "Observera att du genom att ladda upp bilden ger Minhembio/Prisjakt fritt förfogande över bilden". Syftet och innebörden med denna text är bland annat att kunna visa produktkopplade bilder på Prisjakt, under respektive kopplad produkts "Bilder"-flik. Vi kan också visa bilder på andra ställen på webbplatserna MinHembio och Prisjakt, som t.ex. vid presentation av topplistor för gallerier och liknande.
Det innebär inte att vi har rätt att t.ex. sälja dina bilder vidare eller utnyttja dem på annat sätt.

11.7 Galleriet: röstfiske är inte tillåtet
Bilder med liten eller ingen relevans till albumet, men med en tydlig koppling till att ett antal höga betyg genereras kommer att plockas bort. Samtidigt kommer samtliga betyg som genererats efter det att bilden publicerades att avlägsnas, detta oavsett om de avser denna bild eller inte. Det är inte heller tillåtet att systematiskt radera bilder för att sedan lägg upp dem igen i syfte att locka fler besökare och röster till sitt galleri.

12 Filmsamlingen

12.1 Inga pornografiska filmer tillåts
Hur din privata filmsamling ser ut lägger vi oss inte i men här tillåter vi inte att du lägger in pornografiska filmer.

13 Omdömen, omröstningar etc.

13.1 Allmänt om omdömen & omröstningar

Omdömen ger personer som handlar i egenskap av konsument en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och åsikter.

För butiksomdömen tillåter vi inte omdömen från (gäller även konsumenter med en nära koppling till) personer med inflytande över eller vinstintresse i företaget som driver den aktuella butiken, eller företag inom samma koncern, företagsgrupp eller butikskedja. Detta gäller även motsvarande koppling till konkurrerande butiker.

För produktomdömen tillåter vi inte omdömen från (gäller även konsumenter med en nära koppling till) personer med inflytande över eller vinstintresse i företag som tillverkar, förmedlar, säljer eller marknadsför den aktuella produkten, eller konkurrerande produkter.

13.1.1 Reklam eller misskreditering
Omdömen får inte användas i syfte att göra reklam för eller misskreditera ett visst företag, produkt eller webbplats. Det gäller speciellt om omdömeslämnaren har koppling till, agerar på uppmaning/uppdrag av, eller har mottagit/kommer att motta någon form av ersättning (t.ex. kontanter, presentkort, rabatter, varor, lotter etc.) av, företag kopplade till den aktuella butiken/produkten (vid misstanke om reklam) eller företag kopplade till konkurrerande butiker/produkter (vid misstanke om misskreditering). Denna regel gäller även omdömen vars påståenden (enligt Prisjakts bedömning) uppenbart är, rimligen bara kan vara, eller bevisligen är felaktiga och på grund av detta riskerar att skada ett företag.

13.1.2 Omröstningar hos Prisjakt
När det gäller omröstningar arrangerade av Prisjakt (till exempel Årets Nätbutik) är det givetvis tillåtet att informera om detta i samband med köp i nätbutiken, via nyhetsbrev med mera. Det är även tillåtet med speciella kampanjer inför eller i samband med omröstningen förutsatt att den riktar sig till alla konsumenter. Eventuella erbjudanden, rabatter med mera kopplade till vissa varor eller tjänster måste gälla alla konsumenter, oavsett om man deltar i omröstningen eller inte.

13.1.3 Tävlingar och lotterier
För att minska risken att annat än egna erfarenheter och egna åsikter ligger till grund för ett omdöme eller röst tillåter vi inte att de lämnas som motprestation för deltagande i tävling eller lotteri. Omdöme eller röst som misstänks ha lämnats under sådana förutsättningar kommer att avlägsnas. Eftersom vi inte kan avgöra varför ett enskilt omdöme eller röst har lämnats riskerar samtliga omdömen eller röster som lämnas under en pågående tävling eller lotteri, som innefattar omdömen eller omröstningar på Prisjakt, att avlägsnas.

13.1.4 Länkar till externa webbsidor
Omdömen för nätbutiker och produkter får inte innehålla länkar eller andra hänvisningar till externa webbsidor, men det är tillåtet att länka till webbsidor på MinHembio där en viss åsikt eller frågeställning kan förklaras och diskuteras. Det är också tillåtet med länkar direkt till bilder eller dokument som visar, förklarar eller åskådliggör något som tas upp i omdömet.

13.2 Omdömen för gallerier/album Obs! De enda betyg som går att dela ut för tillfället är betygen 4-10.
Det är alltid trevligt om betyg åtföljs av en kommentar som motiverar betyget och dessa kan lämnas i den kommentarstråd som finns i anslutning till varje album. Ta hänsyn till galleribeskrivningen så vi slipper tråkiga kommentarer om att ett galleri som heter "Produktbilder" bara innehåller produktbilder, att ett galleri som heter "Byggbilder" bara innehåller byggbilder osv.

13.3 Butiksomdömen
Alla betyg måste åtföljas av en saklig kommentar som motiverar betyget. Ju mer negativ man är desto tydligare bör man vara i sin motivering.

Omdömen ska reflektera konsumentens egna aktuella upplevelser och vara kopplade till planerade eller genomförda köp. Det kan även gälla andra aktuella ärenden som butiken åtagit sig att hantera eller utföra åt konsumenten.

Omdömen som enbart eller i huvudsak tar upp antingen allmänna åsikter om företagets verksamhet, sakförhållanden som inte är direkt kopplat till det egna ärendet, liksom rekommendationer av andra namngivna företag eller butiker hänvisas till diskussionsforumet.

Omdömen som enbart eller i huvudsak används för att kritisera företeelser som följer gällande lagstiftning eller praxis, och som tydligt framgår av den aktuella webbplatsen (till exempel köpvillkor, prissättning, betallösningar, marknadsföring m.m.) hänvisas till diskussionsforumet. Det är dock normalt tillåtet att som del av ett i övrigt regelmässigt omdöme framföra viss konstruktiv kritik gällande sådana företeelser. Notera att detta stycke generellt inte gäller för så kallade köpomdömen som lämnas i samband med köp i nätbutiken; där efterfrågas uttryckligen åsikter om t.ex. betallösningar, fraktalternativ med mera.

Notera! Butiksomdömen får normalt bara avse distansavtal, t.ex. köp via företagets egen nätbutik, via e-post eller via annan försäljningskanal på nätet. I de fall det finns fysiska butiker som drivs under samma varumärke kan företaget även tillåta omdömen gällande köp i dessa fysiska butiker. Huruvida omdömen för fysiska butiker är tillåtna eller inte visas på Prisjakts butikssidor genom att under fliken "Omdömen" klicka på rutan "Detaljerad information".

13.3.1 Ej avslutade ärenden När en konsument hävdar utebliven leverans eller att man väntar på återbetalning, ersättning eller åtgärder i ett pågående supportärende, bör omdömet uppdateras från tid till annan tills ärendet är avslutat. Om vi anser det nödvändigt kan omdömet döljas och förbli dolt tills uppdatering sker.

13.4 Produktomdömen
Alla betyg måste åtföljas av en kommentar som motiverar betyget. Ju mer negativ man är till produkten desto tydligare bör man vara i sin motivering. Givetvis bör även positiva erfarenheter beskrivas så ingående som möjligt.

Produktomdömen ska reflektera konsumentens egna erfarenheter och egna upplevelser av det enskilda produktexemplarets innehåll, funktioner, prestanda eller kvalitet. Det är även tillåtet att, utöver själva omdömet, ge tips gällande produktens handhavande eller inställningar som kan vara till hjälp för andra konsumenter.

Notera att det för omdömen som avser filmer, spel eller böcker inte är tillåtet med så kallade spoilers, det vill säga att avslöja viktiga händelser eller skeenden som kan förstöra upplevelsen för andra.

Kommentarer som bygger på hörsägen, antaganden, andrahandsinformation eller som handlar om andra företeelser eller om företag som tillverkar, säljer eller marknadsför produkten hänvisas till diskussionsforumet.

13.5 Tveksamma eller misstänkta omdömen
Omdömen som enligt Prisjakt bryter, eller misstänks bryta, mot reglerna kan komma att döljas eller utredas. Detta gäller även omdömen som bedöms vara (eller uppenbart är) orimliga, oseriösa eller skapade i syfte att förlöjliga, provocera eller vilseleda. Beroende på omständigheterna skickas ibland en förfrågan eller uppmaning till den som lämnat omdömet. Vid uteblivet svar eller åtgärd förblir omdömet dolt, eller döljs om detta inte gjorts tidigare.

13.6 Det är inte tillåtet att bumpa/lyfta omdömen
Det är givetvis tillåtet att vid behov redigera ett omdöme, men inte om syftet enbart är (eller verkar vara) att lyfta omdömet så att det hamnar överst.