Unregisteredbfa2a36d

1
Bidrag
0
Hjälpsamröster
Citcop
0
Bra
3 år sedan

Har fortfarande mycket att lära om hur man bedriver e-handel och hur man hanterar kundklagomål. Ingen återkontakt när kund påtalar felaktigheter direkt till dom men väldigt snabba med att skylla på yttre faktorer på internet.