Ehang GhostDrone 2.0 RTF

Ehang GhostDrone 2.0 RTF

  • Inbyggd kamera
  • Professionell filmproduktion
  • Medföljande batteri
  • Delmonterad/Färdigmonterad
  • Bluetooth, Inbyggd Wi-Fi, Mobilapp för styrning av funktioner …
  • Inbyggd kamera
  • Primärt användningsområde: Professionell filmproduktion
  • Medföljande batteri