Microsoft Windows 10 Home Sve

Microsoft Windows 10 Home Sve

  • Retail
  • Svenska
  • 32/64-bit
  • 128GB
  • Licenstyp: Retail
  • Språk: Svenska
  • CPU-stöd: 32/64-bit