Padwico 850

Padwico 850

  • Temperatur, Ljud
  • Display
  • Justerbar mik.-känslighet, Räckviddsvarning, Tvåvägskommunikation …
  • Digital
  • 500 m
  • Typ av sensor: Temperatur, Ljud
  • Display
  • Funktioner: Justerbar mik.-känslighet, Räckviddsvarning, Tvåvägskommunikation, Ljuseffekt, Nattlampa, Vibrationslarm