Tänk på detta innan kontakt

Var vänlig läs igenom följande information innan ni kontaktar oss, så sparar både ni och vi tid. Många av felen som uppstår kan ni oftast åtgärda själva utan att kontakta oss först.

Ny prisfil

Maila url:en till er nya prisfil till support@prisjakt.nu så kommer vi snarast läsa av den. Observera att vi manuellt måste ställa in vilka fält som ska läsas av vilket gör att det kan ta någon arbetsdag, beroende på hur stor belastning vi har.

Ny produkt & indexering

Om det finns en ny produkt i butiken måste den ofta indexeras manuellt av oss (matchas mot en Prisjakt-produkt) och det kan vid normal arbetsbelastning dröja ungefär en vecka för produkter inom lanserade kategorier. Detta arbete kan ibland gå betydligt snabbare om ni tillhandahåller SKU- eller EAN-kod på produkten, för då kan vi i många fall automatiskt indexera produkten vid nästa agentkörning.

Observera
Vi kan bara indexera produkter där vi även vet tillverkarnamnet/varumärkesnamnet och som passar in i våra aktiva kategorier, dvs de som går att hitta genom att klicka igenom kategorierna på Prisjakts startsida.

Redan indexerad produkt

Om produkten indexerats av oss sen tidigare sker uppdatering av exempelvis pris och lagerstatus inom några timmar. Vi läser in din prisfil tre till fem gånger per dygn. Om du gjort många eller viktiga förändringar kan du som profilerad butik skynda på inläsningen genom att "prioritera agentkörningen" i Prisjakt Analytics. Detta berör dock inte indexering av nya artiklar. För att agentkörningen ska ha någon effekt måste eventuell prisfil vara uppdaterad!

Felaktig indexering

Om en produkt blivit sorterad till fel produkt eller saknas på Prisjakt använder ni feedback-knappen upp till höger på den aktuella sidan. På detta sätt hamnar felrapporten direkt till ansvarig avdelning och ni kommer få hjälp snabbare än via ett vanligt mail till supportavdelningen. Tänk på att vi ibland samlar olika varianter av samma produkt under en och samma Prisjakt-produkt. Det markeras med en pil vid priset, klicka på den för att se varianterna.

Felaktigt pris, fraktpris eller lagerstatus

Om du har en prisfil - kontrollera att den är uppdaterad, logga därefter in i Prisjakt Analytics och "prioritera agentkörningen" för din butik. Om felet kvarstår, vänligen använd feedback-knappen uppe till höger på aktuell sida för snabbast support.

Prisjakt Expert - Produkter utan kategori

De produkter som inte passar in i våra kategorier indexeras inte. Alla produkter går dock att hitta i Prisjakt Expert (https://www.prisjakt.nu/expert.php). Eftersom produkterna inte är sammankopplade och saknar egenskaper går det inte att jämföra eller filtrera dem.

Produkter med varianter

I vissa kategorier finns det produkter med varianter, t ex skidor med olika längder eller ryggsäckar med olika storlek. För vissa kategorier väljer vi att skilja på produkterna och i andra listar vi dem ihop. Därför är det viktigt att alla varianter hanteras som separata produkter i prisfilen (om ni tillhandahåller en sådan). Då behöver vi ett unikt id per produkt, ett produktnamn som beskriver varianten och variantens pris. Url:en behöver dock inte vara unik.

En annan typ av variant är paketprodukter. Det varierar hur dessa indexeras men oftast indexeras dem som en paketprodukt om tillverkaren erbjuder samma paket. De paket butiken själv skapat indexeras oftast till huvudprodukten. En paketprodukt måste precis som övriga produkter ha ett unikt id.

Automatiska filter

För att undvika felaktigheter på Prisjakt har vi automatiska filter som gör att exempelvis stora prisändringar hamnar i "karantän". Om du planerar en rea, gör det helst inte sent en fredag utan att meddelat oss innan för då finns risken att priserna fastnar i vårt filter.

Fel i er prisfil

Om vi upptäcker felaktigheter i er prisfil (felaktig lagerstatus, fraktpris mm) så är vår standardprocedur att vi tar bort inläsningen helt av den info som är felaktig, samt kontaktar er. Vissa fel i prisfilen kan hindra vår inläsning och detta kan bero på att ni ändrat avgränsare, lagt till nya fält/kolumner, ändrat ordning på kolumner, eller att det saknas data i obligatoriska fält/kolumner. Läs mer här om strukturen på en prisfil.

Kontakta oss

Om du har frågor som inte besvarats här är du välkommen att kontakta vår supportavdelning. Tänk på att skicka med så mycket information som möjligt i mejlet för att vi lättare ska kunna felsöka. Även om felet är generellt uppskattar vi länkar till enskilda produkter på er webbsida, och till Prisjakt om det är aktuellt.

support@prisjakt.nu
0046 431 - 600 742