Vilka recensioner listas på Prisjakt?


Följande gäller för att en recension ska listas på Prisjakt:

 • Recensionen ska vara proffsigt skriven, både vad gäller innehåll och språk.
 • Det ska framgå när och av vem produkten recenserades.
 • Webbplatsen som publicerar recensionen ska uppge kontaktinformation.
 • Recensionen får inte vara skriven mot någon form av ersättning (kontanter, varor etc.) från personer eller företag med koppling till den recenserade produkten.


Kontakta oss på support@prisjakt.nu om ni har frågor eller vill komma igång med detta.


Driver ni en webbplats med recensioner som uppfyller ovanstående krav? Vill ni samarbeta med Prisjakt? Då är ni välkomna att kontakta oss på support@prisjakt.nu


 

Hur gör man om man vill vara med?

Vi rekommenderar att ni skapar en lista med era recensioner. Detta kan till exempel vara en enkel textfil med en recension (produkt) per rad. Fälten separeras med tab eller med ett tecken som inte förekommer i fälten. Formaten JSON, XML och HTML fungerar också bra, det viktiga är att informationen har en tydlig struktur. Länken till den färdiga filen (inte själva filen) skickar ni sedan till support@prisjakt.nu.

 

Följande information måste finnas med för varje recension i filen:

 • URL
 • Rubrik
 • Produktnamn*
 • Tillverkare* (gäller inte recensioner av filmer och spel)
 • Produktkategori* (om recensionerna berör mer än en produktkategori)

 

* Skickar ni med Prisjakts produkt-id behöver inte produktnamn, tillverkare eller produktkategori anges i filen. Produkt-id gör även att era recensioner visas tidigare då det förenklar kopplingen till produkten.

 

Vi ser gärna att ni även tar med följande information:

 • Datum då produkten recenserades
 • Betyg
 • Sammanfattning
 • Unik identifierare
 • Utmärkelser (bilder)**
 • Videor (URL)**

 ** Dessa funktioner är i nuläget inte fullt utvecklade.

 

Filen kommer att läsas in varje dygn. Däremot behöver inte samtliga recensioner läsas in på nytt varje gång. Har ni många recensioner är det därför en fördel om ni kan lägga till en parameter till recensionsfilen så går inläsningen snabbare.


Exempel:

 • http://www.idg.se/exports/prisjakt/?c=10 - Här hämtas de 10 nyaste recensionerna.
 • http://www.idg.se/exports/prisjakt/?c=all - I detta fall hämtas alla recensioner.