Vad måste en webbutik berätta om sig själv?

så avgör du om de följer lagen

När du köper varor ingår du ett avtal med företaget som driver butiken. För att skydda konsumenten finns ett antal lagar som anger miniminivån för dessa avtal, vilket innebär att villkor som är sämre än lagens miniminivå inte gäller. Andra lagar skyddar konsumenten mot vilseledande och aggressiv marknadsföring.
  

Tillsammans ger dessa lagar konsumenten olika rättigheter, som att reklamera en felaktig vara eller att ångra ett avtal som ingåtts på distans. De gör det även olagligt för företag att fara med osanning eller att vilseleda konsumenten i sin marknadsföring.
  

En förutsättning är dock att du som konsumenten faktiskt ingår avtal med ett företag, att du vet vilket företag det gäller och hur de kan kontaktas. Tyvärr är detta inte helt självklart när det gäller webbutiker och här kommer den så kallade e-handelslagen in i bilden. Den reglerar vad varje företag som erbjuder varor och tjänster via nätet måste informera om, just för att konsumenter ska kunna identifiera och komma i kontakt med företaget bakom webbutiken.
  

 

Följande information måste alltid anges:

  • Företagets namn

  • Postadress

  • E-postadress (observera att ett kontaktformulär inte är tillräckligt)

  
Om företaget har något av följande måste det också anges:

  • Organisationsnummer

  • Registreringsnummer för moms


  
Tänk på att …
 
Även om ovan information anges är det inte en garanti för att den är korrekt. Det skulle till exempel kunna hända att en mindre nogräknad butik uppger något annat företags namn, organisationsnummer och adressuppgifter. Givetvis för att konsumenten vid en kontroll ska hitta ett välmående och skötsamt företag.

Är man av någon anledning misstänksam och vill kontrollera företaget som uppges är det därför klokt att använda en e-postadress eller telefonnummer från någon officiell källa. Är det verkligen fråga om en bluffbutik så leder troligen inte kontaktuppgifterna i webbutiken till företaget som uppges, utan till personerna bakom bluffen.

Om information saknas helt och hållet, handla från en annan butik!