Så grillar du säkert i sommar

Det gäller att vara försiktig när man grillar och speciellt under årets varmaste sommardagar. Här tipsar vi om några praktiska råd som gör att grillen 

Oavsett vilken typ av grill man använder så bör den kontrolleras för skador innan användning. Är det en gammal grill bör man se så alla skruvar sitter ordentligt på plats, att botten på grillen är 

Kontrollera att underlaget är av ett brandfast material och är så plant som möjligt. Stenplattor är ett utmärkt val men givetvis fungerar både packad jord och sand om inget annat är möjligt. Oavsett hur bra grillen står så ska den av säkerhetsskäl aldrig lämnas när den är tänd.

Det är speciellt viktigt om det rör sig barn eller djur i närheten som riskerar att välta grillen. Ha alltid vatten (aldrig till gasolgrillar dock) eller en handsläckare i närheten för att släcka eventuella bränder som kan uppstå. Även en brandfilt är bra att ha om behovet skulle uppstå. Handsläckaren och filten är något som rekommenderas finna i bilen året mot.

Om man inte kan ställa grillen på ett brandfast underlag, exempelvis om man har en altan av trä, ska det finnas en plåt under grillen för skydd. Detta är speciellt viktigt om man har en bärbar grill med korta fötter då dessa kan bli mycket varma undertill. I värsta fall kan underlaget fatta eld så kontrollera noga vad grillen står på. Det gäller också bord oavsett om de är av trä- eller plastmaterial då båda riskerar att ta skada.

Att tänka på med gasolgrill

Hur man tänder grillen skiljer sig lite åt beroende på om man använder en kol- eller gasolgrill men använder man tändvätska ska behållaren med denna ställas minst tre meter bort från grillen. Gasolgrillar har i sin tur en hel mängd saker att tänka på som är viktiga för säkerheten.

Till att börja med är gasolgrillar alltid gjorda för utomhusbruk så försök aldrig grilla inomhus med en sådan. Se till att alla tillbehör, så som slangar och ventiler, är speciellt designade för det bruk som avses. Det innebär bland annat speciellt SIS-märkt gasolslang och inget annat i slangväg som man har löst hemma.

Undersök alltid gasolgrillen noga inför varje säsong och kontrollera så att det inte läcker gasol eller finns några fel i konstruktionen. Alla slangar måste ligga fria från heta ytor så de inte tar skada och gärna bytas varannat år eller oftare om det behövs.

Ett bra tips är att ha en grillvante eller handske i närheten om en brand skulle uppstå i gasolgrillen. Du behöver snabbt komma åt ventilen om en situation skulle uppstå och är det riktigt hett kan det vara svårt att få bra grepp. 

Till att börja med får man bara ha en begränsad mängd gasol i hemmet med maximalt två flaskor i storleken P11. En sådan flaska har fyllnadsvikt på 11 kilogram vilket motsvara 26 liter gasol och den maximala gränsen skiljer sig lite åt beroende på vart flaskorna förvaras. I enfamiljsfastigheter är gränsen 60 liter medan flerfamiljsfastigheter har en gräns på under 10 liter.

Gasol är i normala mängder inte farlig och stiger inte i luften om det läcker ut. Istället faller gasen mot golvet och följer underlagets lutning. Gasen är både lukt och färgfri så en läcka kan vara svår att hitta om inte tillverkaren har tillsatt luktämnen som gör det enklare att känna om det läcker ut gasol.

Sprängämnesinspektionens författningssamling SÄIFS har klara regler för vad som gäller vid hantering av gasol. Kolla alltid i handboken för den grill du använder hur den ska underhållas för att minimera risken för läckage och brandskador.

Här hittar du alla gasolgrillar på Prisjakt.

Att tänka på med kolgrill

Kolgrillen är precis som gasolgrillen anpassad för utomhusbruk och ska aldrig användas inomhus. Gasol är som ovan nämnt inte skadlig i normal mängd men en kolgrill inomhus är förenat med direkt livsfara då koloxiden (CO) bildas. Koloxid är både lukt och färglöst samt får inte brandvarnare att reagera — använd aldrig en kolgrill i stängda utrymmen.

Tänder grillen gör man säkrast med en eltändare som anslutits med jordfelsbrytare. Låt eltändaren ligga under kolen tills det glöder ordentligt och ta sedan ur den för placering i en eldfast hållare. Akta bara så du inte bränner dig på den varma delen och se till att den inte kommer åt något som kan börja brinna.

Ska du använda tändvätska ska den appliceras på kolen cirka tio minuter innan du tänder fyr. Använd aldrig T-sprit och spruta aldrig ny vätska på redan antänd kol. Förvara aldrig flaskan med tändvätska i närheten av grillen när den ska tändas eller är tänd.

Håll alltid kolgrillen så ren som möjligt för att det inte ska finnas kvar matrester som kan brinna. Det gäller speciellt grillgallret 

När grillstunden är över bör man givetvis släcka glöden ordentligt och se till att inget ligger och pyr under natten. Använd vatten eller ett lock som kväver glöden. Tänk på att alltid ställa grillen i ett säkert utrymme där eventuell glöd inte kan sätta fyr på något brandfarligt. 

Som alltid bör man också följa de regler som gäller för området där man grillar. Är det grillförbud så finns goda anledningar till detta och är grillning endast tillåtet på speciella platser så är det också där man bör sitta. Mer än en skogsbrand har startats när någon oförsiktig tänkt grillen på fel plats.

Här hittar du alla kolgrillar på Prisjakt.