Kategorier
Prisjakt
Prisjakt Experter

Regler för drönare - de 8 viktigaste punkterna du bör känna till

  • Guide
  • 10 juli 2019
  • Drönare
Tomas Gustafsson
Prisjakt Experter
Regler för drönare
För drönare under 7 kg behövs inget tillstånd för att flyga. Men alla som flyger måste ändå ta hänsyn till vissa regler för drönare.
Märk din maskin

Först av allt, märk din maskin med namn och telefonnummer. Det gör att om drönaren av en olyckshändelse flygs utom synhåll och försvinner så har du möjlighet att få tillbaka den. Det är också viktigt för att kunna identifiera piloten om någon eller något skulle skadas.

Skaffa försäkring vid uppdrag

Flyger du på uppdrag eller mot betalning måste du köpa en särskild ansvarsförsäkring. Det är ett krav som regleras i EU-lagstiftningen. Privatflygning täcks ibland av din hemförsäkring, men kolla upp det innan. Annars kan det bli dyrt om något händer, då du själv måste stå för kostnaden för de skador som ditt obemannade luftfartyg orsakar människor eller egendom.

Flyg ej över människor eller egendom

Under själva flygningen, se till att inte flyga över människor eller egendom som kan skadas om du tappar kontrollen över drönaren. En åker eller ett betongtak är sannolikt helt ok. En musikkonsert eller en båthamn är däremot inte alls lämpligt, eller ens tillåtet, att flyga över.

Flyg ej över 120 m

I luftrummet kan annan flygtrafik förekomma, oftast bemannad, och den har alltid företräde. Därför måste du flyga inom synhåll hela tiden och omedelbart landa om du ser att någon annan flygtrafik närmar sig. Drönare får normalt sett heller aldrig flyga över 120 meter över marken.

Flyg ej över 50 m i kontrollzoner

I närheten av flygplatser, i alla fall de lite mer trafikerade, finns alltid en kontrollzon. För att flyga i en civil flygplats kontrollzon måste du befinna dig minst 5 kilometer från landningsbanans yttersta gräns. Då får du flyga upp till 50 meters höjd inom kontrollzonen. För en militär flygplats gäller max 10 meters höjd. Du kan kontakta flygtrafikledningen för att försäkra dig om vad som gäller just där, men närmare än 5 km från landningsbanan är det förbjudet att flyga såvida du inte har tillstånd från flygtrafikledningen.

Undvik restriktionsområden

Förutom kontrollzoner så finns det så kallade restriktionsområden. Det är områden som ibland (men inte alltid) är stängda för viss flygtrafik, till exempel drönare. Det kan vara militära områden, fängelser eller andra skyddsobjekt. På LFV:s drönarkarta hittar du både kontrollzoner och restriktionsområden. Studera den noga innan du flyger. Förutom detta så förekommer tillfälliga restriktioner vid till exempel festivaler och polisinsatser. De syns inte alltid på drönarkartan men publiceras i en så kallad NOTAM. Mer information om detta finns på LFV:s hemsida.

Skaffa positionsljus vid mörkerflygning

Mörkerflygning är tillåtet, men din drönare måste vara utrustad med positionsljus. Du måste självklart också uppfylla kravet på att ha drönaren inom synhåll.

Skaffa spridningstillstånd

Om du har en drönare med kamera och använder den till att fotografera (eller filma) och sprida bilder så behöver Lantmäteriet granska bilderna innan de sprids vidare. Det görs genom att skicka in bilderna elektroniskt till dem genom ett särskilt formulär. Mer information finner du på Lantmäteriets hemsida. Ska du bara spara bilderna för eget bruk så behöver du inget tillstånd, men du behöver vid alla tillfällen se till att du inte fotar något skyddsobjekt med avbildningsförbud, då detta kan vara ett brott.


De svenska reglerna för drönarflygning är från och med början av 2018 uppdaterade. Det finns flera olika kategorier som man numer kan flyga sin drönare i men för de allra flesta är det kategori 1 som gäller. Den omfattar alla obemannade flygfarkoster med en maximal vikt på 7 kg och de allra flesta konsumentdrönare kvalar in långt under det, även de i min lista på de bästa drönarna just nu.

Förutom luftrum och restriktionsområden så finns det också ett flertal helikopterflygplatser utmärkta på LFV:s drönarkarta. Du är skyldig att koordinera med ägaren av dessa innan du flyger. Kontaktuppgifter till helikopterflygplatserna kan du hitta i LFV:s skrift AIP AD 1.1, kapitel 11.

Att inte följa ovanstående drönarregler betraktas faktiskt som ett luftfartsbrott och är mycket allvarligt då det har fängelse i straffskalan. Det finns även skrivningar i luftfartslagen och luftfartsförordningen som man kan behöva ta hänsyn till. Du kan läsa vidare om alla reglerna i detalj på Transportstyrelsen hemsida och föreskriften TSFS 2017:110.