Sorterat efter datum
Sorterat efter datum
Gamla omdömen

Omdömen äldre än ett år inkluderas inte i snittomdömet.

2012-09-27
Redigerades 2012-10-02
Varor och pris välditg bra. Bra återkoppling till kund när beställning mottagits och varor skickas. Dåliga leveransvillkor då köparen måste vara hemma och ta emot varorna mellan 09-13 på vardagar....
2011-11-10
b
Inga problem med beställningen. Gick smidigt att hämta i butiken.